Dalia Pakalniškienė

prof. dr. Dalia Pakalniškienė

vyresnioji mokslo darbuotoja

Klaipėdos universiteto Baltų filologijos katedros profesorė humanitarinių mokslų daktarė Dalia Pakalniškienė Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centre dirba nuo 2018 m. vasario 1 d.

Mokslinių tyrimų sritys: lietuvių kalbos istorija, baltų kalbos, geolingvistika.

ORCID id: https://orcid.org/0000-0001-6941-6504 

PUBLIKACIJOS

  1. Pakalniškienė Dalia 2020: Senosios lietuvių raštijos veiksmažodžių daryba: intarpiniai ir sta kamieno antikauzatyvai. – Lietuvių kalba 15, 1–16. ISSN 1822-525X. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt.
  2. Pakalniškienė Dalia 2019: 1759 metų „Ziwato“ denominatyviniai veiksmažodžiai. – Res humanitariae 26, 8–36. ISSN 1822-7708. Prieiga internete: http://journals.ku.lt/index.php/RH/article/view/2044.
  3. Pakalniškienė Dalia 2019: Danguolė Mikulėnienė, Lietuvių tarmėtyra: genezė, raida ir paradigminiai lūžiai. I dalis. Ikitarmėtyrinis laikotarpis. Lietuvių tarmėtyros pradžia: tarmių skyrimas, tyrimų perspektyvų užuomazgos ir jų tipai: monografija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2018, 319 p. [recenzija]. – Baltistica 54(1), 159–167. ISSN 0132-6503. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2382.
  4. Pakalniškienė Dalia, Lubienė Jūratė 2018: Geolinguistic and Sociolinguistic Situation of Northern Samogitians of Kretinga: Dialectal Area, Use of the Dialect, Linguistic Attitudes. – Acta Linguistica Lithuanica 79, 37–52. ISSN 1648-4444. Prieiga internete: http://lki.lt/acta-linguistica-lithuanica-79/.
  5. Pakalniškienė Dalia 2018: Intarpiniai ir sta kamieno denominatyvai senojoje lietuvių raštijoje: nominacija ir motyvacija. – Res humanitariae 24, 61–101. ISSN 1822-7708.
  6. Pakalniškienė Dalia 2018: Daiva Aliūkaitė, Danguolė Mikulėnienė, Agnė Čepaitienė, Laura Geržotaitė, Kalbos variantiškumas ir jo vertinimas perceptyviosios dialektologijos požiūriu: variantų ir vietų vaizdiniai [recenzija]. – Acta Linguistica Lithuanica 78, 259–263. ISSN 1648-4444. Prieiga internete: http://lki.lt/acta-linguistica-lithuanica-78/.

Other Members