Lietuvių kalbos skaitmeninių išteklių sistema „E. kalba“
Plačiau
Lietuvių kalbos žodynas (LKŽ)
Plačiau
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (DLKŽ)
Plačiau
Bendrinės lietuvių kalbos žodynas
Plačiau
Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas
Plačiau
Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė
Plačiau
Vietovardžių žodynas
Plačiau
Istorinių vietovardžių duomenų bazė
Plačiau
Tarmių tekstynas
Plačiau
Tarmių archyvo duomenų bazė
Plačiau
Interaktyvus lietuvių tarmių žemėlapis
Plačiau
Senosios lietuvių kalbos tekstynas
Plačiau
Senųjų raštų duomenų bazė
Plačiau
Kanceliarinės kalbos patarimai
Plačiau
Kalbos konsultacijų bankas
Plačiau
Skolinti terminai ir jų atitikmenys
Plačiau
Baltarusių-lietuvių kalbų žodynas
Plačiau
Skaitmeninė Lietuvių kalbos žodyno pagrindinė kartoteka
Plačiau
Skaitmeninė Lietuvių kalbos žodyno papildymų kartoteka
Plačiau
Lietuvių kalbos gramatikos informacinė sistema LIGIS
Plačiau
Administracinė kalba
Plačiau
Interaktyvus Rytų Prūsijos žemėlapis
Plačiau
Moderniosios tapatybės ideologinio naratyvo tekstynas
Plačiau
Fonetinė klaviatūra
Plačiau
Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenų bazė „Tarmynas“
Plačiau
Lietuviškų terminų rinkinių portalas („Eurotermbank“ mazgas)
Plačiau