Už korupcijos prevenciją Lietuvių kalbos institute atsakingas subjektas – Ugnė Baronienė, Bendrųjų reikalų ir sklaidos skyriaus bibliotekininkė, tel. (8 5) 263 7577, el. p.

 

Apie korupciją Lietuvių kalbos institute praneškite:

Užgaulaus ir įžeidžiančio pobūdžio anoniminiai pranešimai nebus nagrinėjami. Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį padarius nusikalstamą veiką, o už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

 

Lietuvių kalbos instituto pareigybių, į kurias, prieš skiriant asmenį, numatyta pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašas

  • Direktoriaus pavaduotojas;
  • Direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams;
  • Bendrųjų reikalų ir sklaidos skyriaus vadovas;
  • Finansų skyriaus vadovas (vyriausiasis finansininkas).

Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas

 

Korupcijos prevencijos dokumentai

Lietuvių kalbos instituto korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Lietuvių kalbos instituto viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas

Privačių interesų deklaravimas

Lietuvių kalbos instituto motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės

Korupcijos prevencijos veiksmų planas 2021–2023 metams

Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo mažos vertės viešųjų pirkimų srityje

Lietuvių kalbos institute vadovaujamasi antikorupcinio elgesio normomis ir taisyklėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos politikos 5 priede.