Naujienos

Artėjantys renginiai

14 val. seminaras „Žemaičių tarmių transkripcija TFA simboliais: apžvalga ir sudėtingesnių atvejų analizė“ iš nuotolinio mokslinių seminarų ciklo „Lietuvių tarmių transkripcija Tarptautinės fonetinės abėcėlės (TFA) simboliais: galimybės ir probleminiai atvejai“. Lektorė doc. dr. Rima Bakšienė.

10 val. vyks doktorantės Dianos Dambrauskienės daktaro disertacijos „Pietų žemaičių raseiniškių kalbinis pereigiškumas: horizontalusis ir vertikalusis variantiškumas“ (vadovė prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė) gynimas.

13 val. vyks Linos Rutkienės daktaro disertacijos „Statybos terminijos dūriniai: formavimasis ir raida“ (vadovė dr. Albina Auksoriūtė) gynimas.

Naujausi leidiniai

Projektai

„Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“

Plačiau apie projektą

Federacinis „eTranslation TermBank“ tinklas

Tarptautinis projektas