dr. Albina Auksoriūtė (8 5) 234 6621
direktorė albina.auksoriute@lki.lt
akademikė prof. dr. Grasilda Blažienė (8 5) 263 8171
LKI mokslo tarybos pirmininkė grasilda.blaziene@lki.lt
dr. Violeta Meiliūnaitė
direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams
dr. Aurelija Tamulionienė tel. (8 5) 234 7194
mokslinė sekretorė, pavaduojanti direktoriaus pavaduotoją mokslo reikalams aurelija.tamulioniene@lki.lt
Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centras
prof. dr. Grasilda Blažienė (8 5) 263 8171
centro vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja grasilda.blaziene@lki.lt
dr. (HP) Kazimieras Garšva (8 5) 263 8171
vyriausiasis mokslo darbuotojas kazimieras.garsva@lki.lt
dr. Laimutis Bilkis (8 5) 263 8171
vyresnysis mokslo darbuotojas laimutis.bilkis@lki.lt
dr. Ilja Lemeškin
vyresnysis mokslo darbuotojas
dr. Alma Ragauskaitė (8 5) 263 8171
vyresnioji mokslo darbuotoja alma.ragauskaite@lki.lt
dr. Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė (8 5) 263 8171
mokslo darbuotoja dalia.kacinaite@lki.lt 
Dovilė Tamulaitienė (8 5) 263 8171
jaunesnioji mokslo darbuotoja dovile.tamulaitiene@lki.lt 
Dalia Sviderskienė (8 5) 263 8171
jaunesnioji mokslo darbuotoja dalia.sviderskiene@lki.lt 
Bendrinės kalbos tyrimų centras
dr. Jurgita Jaroslavienė (8 5) 234 6054
Centro vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja jurgita.jaroslaviene@lki.lt
dr. (HP) Rita Miliūnaitė (8 5) 234 7193
vyriausioji mokslo darbuotoja rita.miliunaite@lki.lt 
dr. Daiva Murmulaitytė (8 5) 263 8046
vyriausioji mokslo darbuotoja daiva.murmulaityte@lki.lt 
doc. dr. Rasuolė Vladarskienė (8 5) 234 7193
vyresnioji mokslo darbuotoja rasuole.vladarskiene@lki.lt
dr. Danutė Liutkevičienė (8 5) 263 8046
vyresnioji mokslo darbuotoja danute.liutkeviciene@lki.lt
dr. Aurelija Gritėnienė (8 5) 263 8046
vyresnioji mokslo darbuotoja aurelija.griteniene@lki.lt
dr. Vilija Sakalauskienė (8 5) 263 8046
vyresnioji mokslo darbuotoja vilija.sakalauskiene@lki.lt
dr. Jolita Urbanavičienė (8 5) 234 6054
vyresnioji mokslo darbuotoja jolita.urbanaviciene@lki.lt
dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė (8 5) 263 7341
vyresnioji mokslo darbuotoja loreta.semeniene@lki.lt
dr. Aurelija Tamulionienė (8 5) 234 71 93
mokslo darbuotoja aurelija.tamulioniene@lki.lt
dr. Robertas Stunžinas (8 5) 234 7198
mokslo darbuotojas robertas.stunzinas@lki.lt
dr. Daiva Šveikauskienė
mokslo darbuotoja daiva.sveikauskiene@lki.lt
dr. Veslava Čižik-Prokaševa (8 5) 263 7193
mokslo darbuotoja   veslava.prokaseva@lki.lt
dr. Anželika Gaidienė (8 5) 263 8046
jaunesnioji mokslo darbuotoja anzelika.gaidiene@lki.lt
Vytautas Šveikauskas  (8 5) 263 7861
programuotojas  vytautas.sveikauskas@lki.lt
Nida Poderienė
jaunesnioji mokslo darbuotoja nida.poderiene@lki.lt
Agnė Aleksaitė (8 5) 234 7193
jaunesnioji mokslo darbuotoja, agne.aleksaite@lki.lt
centro administratorė
Dana Stakienė (8 5) 263 8046
redaktorė dana.stakiene@lki.lt
Geolingvistikos centras
prof. dr. Danguolė Mikulėnienė (8 5) 263 7772
centro vadovė, danguole.mikuleniene@lki.lt
vyriausioji mokslo darbuotoja
dr. Asta Leskauskaitė (8 5) 263 8046
vyriausioji mokslo darbuotoja asta.leskauskaite@lki.lt
dr. Rima Bakšienė (8 5) 263 7917
vyriausioji mokslo darbuotoja rima.baksiene@lki.lt
dr. Nijolė Tuomienė (8 5) 263 7861
vyresnioji mokslo darbuotoja nijole.tuomiene@lki.lt
dr. Janina Švambarytė-Valužienė (8 5) 263 8171
vyresnioji mokslo darbuotoja janina.svambaryte@lki.lt
dr. Violeta Meiliūnaitė (8 5) 263 7917
vyresnioji mokslo darbuotoja violeta.meiliunaite@lki.lt
dr. Jurgita Jaroslavienė (8 5) 234 6064
vyresnioji mokslo darbuotoja jurgita.jaroslaviene@lki.lt
dr. Vilija Ragaišienė (8 5) 263 8046
mokslo darbuotoja vilija.ragaisiene@lki.lt
vilija.ragaisiene@vlkk.lt
Agnė Čepaitienė (8 5) 263 7917
jaunesnioji mokslo darbuotoja agne.cepaitiene@lki.lt
dr. Laura Geržotaitė (8 5) 263 8171
mokslo darbuotoja laura.gerzotaite@lki.lt
Simona Vyniautaitė (8 5) 263 7393
jaunesnioji mokslo darbuotoja simona.vyniautaite@lki.lt
tarmes@lki.lt
dr. Daiva Kardelytė-Grinevičienė (8 5) 263 8171
jaunesnioji mokslo darbuotoja daiva.grineviciene@lki.lt
Raštijos paveldo tyrimų centras
prof. habil. dr. Sergejus Temčinas  (8 5) 263 7577
centro vadovas, sergejus.temcinas@flf.vu.lt
vyriausiasis mokslo darbuotojas sergejus.temcinas@lki.lt
dr. (HP) Ona Aleknavičienė (8 5) 263 7917
vyriausioji mokslo darbuotoja ona.aleknaviciene@lki.lt
dr. Marina Čistiakova (8 5) 263 7577
vyriausioji mokslo darbuotoja marina.cistiakova@lki.lt
dr. Birutė Triškaitė (8 5) 263 7917
vyresnioji mokslo darbuotoja birute.triskaite@lki.lt
dr. Galina Miškinienė (8 5) 263 7577
vyriausioji mokslo darbuotoja galina.miskiniene@lki.lt
dr. Nadiežda Morozova (8 5) 263 7577
vyriausioji mokslo darbuotoja nadezda.morozova@lki.lt
nadja.moroz@gmail.com
dr. Jūratė Pajėdienė  (8 5) 263 7917
vyresnioji mokslo darbuotoja jurate.pajediene@lki.lt
dr. Jurgita Venckienė (8 5) 263 7917
mokslo darbuotoja jurgita.venckiene@lki.lt
dr. Mindaugas Šinkūnas (8 5) 263 7917
mokslo darbuotojas mindaugas.sinkunas@lki.lt
Inga Strungytė-Liugienė inga.strungyte@lki.lt
mokslo darbuotoja
Vytautas Zinkevičius (8 5) 263 7341
programuotojas vytautas.zinkevicius@lki.lt
Anželika Smetonienė (8 5) 263 7577
mokslo darbuotoja anzelika.smetoniene@lki.lt
Sociolingvistikos centras
dr. Loreta Vaicekauskienė (8 5) 234 7195
Centro vadovė, loreta.vaicekauskiene@lki.lt
vyresnioji mokslo darbuotoja
dr. Laima Nevinskaitė (8 5) 234 7195
vyresnioji mokslo darbuotoja laima.nevinskaite@lki.lt
(8 5) 234 7195
dr. Giedrius Tamaševičius giedrius.tamasevicius@lki.lt
mokslo darbuotojas
dr. Jogilė Teresa Ramonaitė (8 5) 234 7195
mokslo darbuotoja jogile-terasa.ramonaite@lki.lt
Vuk Vukotic (8 5) 234 7195
jaunesnysis mokslo darbuotojas vuk.vukotic@lki.lt
Ramunė Čičirkaitė (8 5) 234 7195
jaunesnioji mokslo darbuotoja ramune.cicirkaite@lki.lt
Živilė Miežytė (8 5) 234 7195
centro administratorė zivile.miezyte@lki.lt
Augustė Pocienė
programuotoja
Terminologijos centras
dr. Palmira Zemlevičiūtė (8 5) 234 7198
Centro vadovė, palmira.zemleviciute@lki.lt
vyresnioji mokslo darbuotoja
dr. Alvydas Umbrasas (8 5) 234 7198
vyresnysis mokslo darbuotojas alvydas.umbrasas@lki.lt
dr. Albina Auksoriūtė (8 5) 234 7198
vyriausioji mokslo darbuotoja albina.auksoriute@lki.lt
dr. Robertas Stunžinas (8 5) 234 7198
mokslo darbuotojas robertas.stunzinas@lki.lt
dr. Asta Mitkevičienė (8 5) 234 7198
mokslo darbuotoja asta.mitkeviciene@lki.lt
ADMINISTRACIJOS PADALINIAI IR DARBUOTOJAI
Bendrųjų reikalų ir infrastruktūros skyrius
Rūta Dailydaitė (8 5) 234 6621
Bendrųjų reikalų ir infrastruktūros l. e. p. vadovė ruta.dailydaite@lki.lt
Inga Samulionienė (8 5) 234 6621
biuro administratorė inga.samulioniene@lki.lt
Jolita Stankūnavičienė jolita.stankunaviciene@lki.lt
personalo specialistė
Rūta Dailydaitė (8 5) 263 7955
prekių ir paslaugų pirkimo specialistė ruta.dailydaite@lki.lt

pirkimai@lki.lt

Marius Glebus
kompiuterių sistemų specialistas marius.glebus@lki.lt
Gintaras Mačiulis (8 5) 234 7197
ūkio reikalų tvarkytojas
Arūnas Pauža arunas.pauza@lki.lt
energetikas  (8 5) 234 6052
Česlavas Šeža  (8 5) 234 6052
pastato prižiūrėtojas
Zita Zacepina (8 5) 234 6052
pastato prižiūrėtoja
Finansų skyrius
Dalia Apanavičienė  (8 5) 234 6049
vyriausioji finansininkė buhalterija@lki.lt
Lina Andrikytė (8 5) 234 6049
buhalterė lina.andrikyte@lki.lt
Mokslinė biblioteka
Vilija Lukševičienė (8 5) 263 75 77
bibliotekos vadovė vilija.lukseviciene@lki.lt
Rūta Statkevičiūtė (8 5) 263 75 77
bibliotekos informacijos specialistė ruta.statkeviciute@lki.lt
Socialinių, kultūrinių inovacijų ir rinkodaros skyrius
Laima Nerkevičienė (8 5) 263 8112
Skyriaus l. e. p. vadovė laima.nerkeviciene@lki.lt
Dovilė Bielevičiūtė (8 5) 263 8112
socialinių programų ir viešųjų ryšių koordinatorė dovile.bieleviciute@lki.lt

lituanistika@lki.lt

Dalia Jurgaitytė (8 5) 263 81 12
projektų vadybos konsultantė dalia.jurgaityte@lki.lt
Neda Kostkienė  (8 5) 234 6058
leidybos organizavimo specialistė neda.kostkiene@lki.lt
Nijolė Juozapaitienė (8 5) 234 6058
leidinių maketuotoja nijole.juozapaitiene@lki.lt
Nijolė Vinikaitė (8 5) 263 8046
spaudinių redaktorė nijole.vinikaite@lki.lt
Evaldas Robertas Ožeraitis evaldas.ozeraitis@lki.lt
programuotojas
Loreta Rogienė (8 5) 234 6058
spaudinių redaktorė loreta.rogiene@lki.lt
Virginija Gaidytė (8 5) 234 6058
rinkodaros specialistė knygynas@lki.lt