dr. Albina Auksoriūtė (8 5) 234 6621
direktorė albina.auksoriute@lki.lt
akademikė prof. dr. Grasilda Blažienė (8 5) 263 8171
LKI mokslo tarybos pirmininkė grasilda.blaziene@lki.lt
dr. Aurelija Tamulionienė (8 5) 234 7194
direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams aurelija.tamulioniene@lki.lt
dr. Vilija Sakalauskienė (8 5) 263 7690
direktoriaus pavaduotoja vilija.sakalauskiene@lki.lt

Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centras
prof. dr. Grasilda Blažienė (8 5) 263 8171
centro vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja grasilda.blaziene@lki.lt
dr. (HP) Kazimieras Garšva (8 5) 263 8171
vyriausiasis mokslo darbuotojas kazimieras.garsva@lki.lt
dr. Laimutis Bilkis (8 5) 263 8171
vyresnysis mokslo darbuotojas laimutis.bilkis@lki.lt
dr. Ilja Lemeškin
vyresnysis mokslo darbuotojas
dr. Alma Ragauskaitė (8 5) 263 8171
vyresnioji mokslo darbuotoja alma.ragauskaite@lki.lt
dr. Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė (8 5) 263 8171
mokslo darbuotoja dalia.kacinaite@lki.lt 
Dalia Sviderskienė (8 5) 263 8171
jaunesnioji mokslo darbuotoja dalia.sviderskiene@lki.lt 
dr. Darius Ivoška
jaunesnysis mokslo darbuotojas darius.ivoska@lki.lt
Bendrinės kalbos tyrimų centras
dr. Jurgita Jaroslavienė (8 5) 234 6054
Centro vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja jurgita.jaroslaviene@lki.lt
dr. (HP) Rita Miliūnaitė (8 5) 234 7193
vyriausioji mokslo darbuotoja rita.miliunaite@lki.lt 
dr. Daiva Murmulaitytė (8 5) 263 8046
vyriausioji mokslo darbuotoja daiva.murmulaityte@lki.lt 
doc. dr. Rasuolė Vladarskienė (8 5) 234 7193
vyresnioji mokslo darbuotoja rasuole.vladarskiene@lki.lt
dr. Danutė Liutkevičienė (8 5) 263 8046
vyresnioji mokslo darbuotoja danute.liutkeviciene@lki.lt
dr. Aurelija Gritėnienė (8 5) 263 8046
vyresnioji mokslo darbuotoja aurelija.griteniene@lki.lt
dr. Vilija Sakalauskienė (8 5) 263 8046
vyresnioji mokslo darbuotoja vilija.sakalauskiene@lki.lt
dr. Jolita Urbanavičienė (8 5) 234 6054
vyresnioji mokslo darbuotoja jolita.urbanaviciene@lki.lt
dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė (8 5) 263 7341
vyresnioji mokslo darbuotoja loreta.semeniene@lki.lt
dr. Aurelija Tamulionienė (8 5) 234 71 93
mokslo darbuotoja aurelija.tamulioniene@lki.lt
dr. Daiva Šveikauskienė
mokslo darbuotoja daiva.sveikauskiene@lki.lt
dr. Veslava Čižik-Prokaševa (8 5) 263 7193
mokslo darbuotoja  veslava.prokaseva@lki.lt
dr. Anželika Gaidienė (8 5) 263 8046
jaunesnioji mokslo darbuotoja anzelika.gaidiene@lki.lt
doc. dr. Petras Skirmantas (8 5) 263 8046
mokslo darbuotojas petras.skirmantas@lki.lt
Nida Poderienė
jaunesnioji mokslo darbuotoja nida.poderiene@lki.lt
Agnė Aleksaitė (8 5) 234 7193
jaunesnioji mokslo darbuotoja, agne.aleksaite@lki.lt
centro administratorė
Geolingvistikos centras
prof. dr. Danguolė Mikulėnienė (8 5) 263 7772
centro vadovė, danguole.mikuleniene@lki.lt
vyriausioji mokslo darbuotoja
dr. Asta Leskauskaitė (8 5) 263 8046
vyriausioji mokslo darbuotoja asta.leskauskaite@lki.lt
dr. Rima Bakšienė (8 5) 263 7917
vyriausioji mokslo darbuotoja rima.baksiene@lki.lt
dr. Nijolė Tuomienė (8 5) 263 7861
vyresnioji mokslo darbuotoja nijole.tuomiene@lki.lt
dr. Janina Švambarytė-Valužienė (8 5) 263 8171
vyresnioji mokslo darbuotoja janina.svambaryte@lki.lt
dr. Violeta Meiliūnaitė
vyresnioji mokslo darbuotoja violeta.meiliunaite@lki.lt
dr. Jurgita Jaroslavienė (8 5) 234 6064
vyresnioji mokslo darbuotoja jurgita.jaroslaviene@lki.lt
dr. Vilija Ragaišienė (8 5) 263 8046
mokslo darbuotoja vilija.ragaisiene@lki.lt
vilija.ragaisiene@vlkk.lt
Agnė Čepaitienė (8 5) 263 7917
jaunesnioji mokslo darbuotoja agne.cepaitiene@lki.lt
dr. Laura Geržotaitė (8 5) 263 8171
mokslo darbuotoja laura.gerzotaite@lki.lt
Simona Vyniautaitė (8 5) 263 7393
jaunesnioji mokslo darbuotoja simona.vyniautaite@lki.lt
tarmes@lki.lt
dr. Daiva Kardelytė-Grinevičienė (8 5) 263 8171
jaunesnioji mokslo darbuotoja daiva.grineviciene@lki.lt
Raštijos paveldo tyrimų centras
prof. habil. dr. Sergejus Temčinas  (8 5) 263 7577
centro vadovas, sergejus.temcinas@flf.vu.lt
vyriausiasis mokslo darbuotojas sergejus.temcinas@lki.lt
dr. (HP) Ona Aleknavičienė (8 5) 263 7917
vyriausioji mokslo darbuotoja ona.aleknaviciene@lki.lt
dr. Marina Čistiakova (8 5) 263 7577
vyriausioji mokslo darbuotoja marina.cistiakova@lki.lt
dr. Birutė Triškaitė (8 5) 263 7917
vyresnioji mokslo darbuotoja birute.triskaite@lki.lt
dr. Galina Miškinienė (8 5) 263 7577
vyriausioji mokslo darbuotoja galina.miskiniene@lki.lt
dr. Nadiežda Morozova (8 5) 263 7577
vyriausioji mokslo darbuotoja nadezda.morozova@lki.lt
nadja.moroz@gmail.com
dr. Jūratė Pajėdienė  (8 5) 263 7917
vyresnioji mokslo darbuotoja jurate.pajediene@lki.lt
dr. Jurgita Venckienė (8 5) 263 7917
mokslo darbuotoja jurgita.venckiene@lki.lt
dr. Mindaugas Šinkūnas (8 5) 263 7917
mokslo darbuotojas mindaugas.sinkunas@lki.lt
Inga Strungytė-Liugienė inga.strungyte@lki.lt
mokslo darbuotoja
Anželika Smetonienė (8 5) 263 7577
mokslo darbuotoja anzelika.smetoniene@lki.lt
Ernesta Kazakėnaitė
jaunesnioji mokslo darbuotoja ernesta.kazakenaite@lki.lt
Sociolingvistikos centras
dr. Loreta Vaicekauskienė (8 5) 234 7195
Centro vadovė, loreta.vaicekauskiene@lki.lt
vyresnioji mokslo darbuotoja
dr. Laima Nevinskaitė (8 5) 234 7195
vyresnioji mokslo darbuotoja laima.nevinskaite@lki.lt
dr. Jogilė Teresa Ramonaitė (8 5) 234 7195
mokslo darbuotoja jogile-terasa.ramonaite@lki.lt
Vuk Vukotic (8 5) 234 7195
jaunesnysis mokslo darbuotojas vuk.vukotic@lki.lt
Ramunė Čičirkaitė (8 5) 234 7195
jaunesnioji mokslo darbuotoja ramune.cicirkaite@lki.lt
Terminologijos centras
dr. Palmira Zemlevičiūtė (8 5) 234 7198
Centro vadovė, palmira.zemleviciute@lki.lt
vyresnioji mokslo darbuotoja
dr. Alvydas Umbrasas (8 5) 234 7198
vyresnysis mokslo darbuotojas alvydas.umbrasas@lki.lt
dr. Albina Auksoriūtė (8 5) 234 7198
vyriausioji mokslo darbuotoja albina.auksoriute@lki.lt
dr. Asta Mitkevičienė (8 5) 234 7198
mokslo darbuotoja asta.mitkeviciene@lki.lt
ADMINISTRACIJOS PADALINIAI IR DARBUOTOJAI
Bendrųjų reikalų skyrius
Inga Samulionienė (8 5) 234 6621
Skyriaus vadovė inga.samulioniene@lki.lt
Romualda Leleivienė (8 5) 263 7861
personalo specialistė romualda.leleiviene@lki.lt
Rūta Dailydaitė (8 5) 263 7955
prekių ir paslaugų pirkimo specialistė ruta.dailydaite@lki.lt

pirkimai@lki.lt

Rita Maldonienė
archyvarė rita.maldoniene@lki.lt
Marius Glebus
kompiuterių sistemų specialistas marius.glebus@lki.lt
Adolfas Galvanauskas (8 5) 234 7197
ūkio reikalų tvarkytojas adolfas.galvanauskas@lki.lt
Arūnas Pauža arunas.pauza@lki.lt
energetikas  (8 5) 234 6052
Česlavas Šeža  (8 5) 234 6052
pastato prižiūrėtojas
Zita Zacepina (8 5) 234 6052
pastato prižiūrėtoja
Finansų skyrius
Dalia Apanavičienė  (8 5) 234 6049
vyriausioji finansininkė buhalterija@lki.lt
Lina Andrikytė (8 5) 234 6049
buhalterė lina.andrikyte@lki.lt
Infrastruktūros ir sklaidos skyrius
Laima Nerkevičienė (8 5) 263 8112
skyriaus vadovė laima.nerkeviciene@lki.lt
Dovilė Bielevičiūtė (8 5) 263 8112
socialinių programų koordinatorė dovile.bieleviciute@lki.lt

lituanistika@lki.lt

Eglė Rudytė  (8 5) 263 8112
viešųjų ryšių specialistė egle.rudyte@lki.lt
Virginija Gaidytė (8 5) 234 6058
rinkodaros specialistė,

ekskursijų koordinatorė

knygynas@lki.lt 

lituanistika@lki.lt

Dalia Jurgaitytė (8 5) 263 8112
projektų vadybos specialistė dalia.jurgaityte@lki.lt
Neda Kostkienė  (8 5) 234 6058
leidybos organizavimo specialistė neda.kostkiene@lki.lt
Nijolė Juozapaitienė (8 5) 234 6058
leidinių maketuotoja nijole.juozapaitiene@lki.lt
Irutė Raišutienė
vyriausioji redaktorė irute.raisutiene@lki.lt
Nijolė Vinikaitė (8 5) 263 8046
redaktorė nijole.vinikaite@lki.lt
Dana Stakienė (8 5) 263 8046
redaktorė dana.stakiene@lki.lt
Loreta Rogienė (8 5) 234 6058
redaktorė loreta.rogiene@lki.lt
Neda Slausgalvytė neda.slausgalvyte@lki.lt
techninė redaktorė
Evaldas Robertas Ožeraitis
programuotojas evaldas.ozeraitis@lki.lt
Vytautas Šveikauskas (8 5) 263 7861
programuotojas vytautas.sveikauskas@lki.lt
Vytautas Zinkevičius (8 5) 234 7198
programuotojas vytautas.zinkevicius@lki.lt
Augustė Pocienė
programuotoja
Živilė Miežytė (8 5) 234 7195
centro administratorė zivile.miezyte@lki.lt
Vilija Lukševičienė (8 5) 263 75 77
bibliotekininkė vilija.lukseviciene@lki.lt
Rūta Statkevičiūtė (8 5) 263 75 77
bibliotekininkė ruta.statkeviciute@lki.lt