VADOVYBĖ

prof. dr. Jolanta Zabarskaitė

Direktorė

 

(8 5) 234 6621

jolanta.zabarskaite@lki.lt

prof. dr. Grasilda Blažienė

Mokslo tarybos pirmininkė

 

(8 5) 263 8171

grasilda.blaziene@lki.lt

Žilvinas Mišeikis

Direktoriaus pavaduotojas

 

(8 5) 263 7955

zilvinas.miseikis@lki.lt

dr. Violeta Meiliūnaitė

Direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams

 

dr. Aurelija Tamulionienė

Mokslinė sekretorė, laikinai pavaduojanti

direktoriaus pavaduotoją mokslo reikalams

 

violeta.meiliunaite@lki.lt

 

 

(8 5) 234 7194

aurelija.tamulioniene@lki.lt

 

MOKSLO PADALINIAI


Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centras
prof. dr. Grasilda Blažienė

centro vadovė

vyriausioji mokslo darbuotoja

 

(8 5) 263 8171

grasilda.blaziene@lki.lt

 

dr. (HP) Kazimieras Garšva

vyriausiasis mokslo darbuotojas

(8 5) 263 8171

kazimieras.garsva@lki.lt

 

dr. Laimutis Bilkis

vyresnysis mokslo darbuotojas

 

(8 5) 263 8171

laimutis.bilkis@lki.lt

 

dr. Ilja Lemeškinas

vyresnysis mokslo darbuotojas

 

                                 Ilja.Lemeskin@ff.cuni.cz

 

dr. Alma Ragauskaitė

vyresnioji mokslo darbuotoja

 

(8 5) 263 8171

alma.ragauskaite@lki.lt

dr. Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė

mokslo darbuotoja

 

(8 5) 263 8171

dalia.kacinaite@lki.lt

Dovilė Tamulaitienė

jaunesnioji mokslo darbuotoja

 

(8 5) 263 8171

dovile.tamulaitiene@lki.lt

Dalia Sviderskienė

jaunesnioji mokslo darbuotoja

(8 5) 263 8171

dalia.sviderskiene@lki.lt

Bendrinės kalbos tyrimų centras
dr. Jurgita Jaroslavienė

Centro vadovė,

vyresnioji mokslo darbuotoja

 

(8 5) 234 6054

jurgita.jaroslaviene@lki.lt

 

dr. (HP) Rita Miliūnaitė

vyriausioji mokslo darbuotoja

 

(8 5) 234 7193

rita.miliunaite@lki.lt

dr. Daiva Murmulaitytė

vyriausioji mokslo darbuotoja

 

(8 5) 263 8046

daiva.murmulaityte@lki.lt

dr. Vilija Sakalauskienė

vyriausioji mokslo darbuotoja

(8 5) 263 8046

vilija.sakalauskiene@lki.lt

doc. dr. Rasuolė Vladarskienė

vyresnioji mokslo darbuotoja

 

(8 5) 234 7193

rasauole.vladarskiene@lki.lt

dr. Danutė Liutkevičienė

vyresnioji mokslo darbuotoja

 

(8 5) 263 8046

danute.liutkeviciene@lki.lt

dr. Aurelija Gritėnienė

vyresnioji mokslo darbuotoja

(8 5) 263 8046

aurelija.griteniene@lki.lt

dr. Jolita Urbanavičienė

vyresnioji mokslo darbuotoja

(8 5) 234 6054

jolita.urbanaviciene@lki.lt

dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė

vyresnioji mokslo darbuotoja

(8 5) 263 7341

loreta.semeniene@lki.lt

dr. Aurelija Tamulionienė

mokslo darbuotoja

(8 5) 234 71 93

aurelija.tamulioniene@lki.lt

dr. Robertas Stunžinas

mokslo darbuotojas

 

Rolandas Mikulskas

vyresnysis mokslo darbuotojas

(8 5) 234 7198

robertas.stunzinas@lki.lt

 

 

(8 5) 233 5883

rolandas.mikulskas@lki.lt

 

dr. Daiva Šveikauskienė

mokslo darbuotoja

daiva.sveikauskiene@lki.lt

 

 

dr. Veslava Čižik-Prokaševa

mokslo darbuotoja

 

 

(8 5) 263 7193

veslava.prokaseva@lki.lt

dr. Anželika Gaidienė

mokslo darbuotoja

 

(8 5) 263 8046

anzelika.gaidiene@lki.lt

Tatjana Stepanova

jaunesnioji mokslo darbuotoja

 

(8 5) 234 71 93

tatjana.stepanova@lki.lt

 

Violeta Černiutė

jaunesnioji mokslo darbuotoja

 

Nida Poderienė

jaunesnioji mokslo darbuotoja

(8 5) 263 8046

violeta.cerniute@lki.lt

 

 

nida.poderiene@lki.lt

 

Agnė Aleksaitė

jaunesnioji mokslo darbuotoja,

centro administratorė

(8 5) 234 7193

agne.aleksaite@lki.lt

 

Dana Stakienė

redaktorė

 

(8 5) 263 8046

dana.stakiene@lki.lt

Lijana Puzinienė

redaktorė

 

Vytautas Šveikauskas

programuotojas

(8 5) 263 80 46

lijana.puziniene@lki.lt

 

 

(8 5) 263 7861

vytautas.sveikauskas@lki.lt

Geolingvistikos centras
prof. dr. Danguolė Mikulėnienė

centro vadovė,

vyriausioji mokslo darbuotoja

(8 5) 263 7772

danguole.mikuleniene@lki.lt

dr. Asta Leskauskaitė

vyriausioji mokslo darbuotoja

 

(8 5) 263 8046

asta.leskauskaite@lki.lt

dr. Rima Bakšienė

vyriausioji mokslo darbuotoja

 

(8 5) 263 7917

rima.baksiene@lki.lt

dr. Nijolė Tuomienė

vyresnioji mokslo darbuotoja

 

(8 5) 263 7861

nijole.tuomiene@lki.lt

dr. Janina Švambarytė-Valužienė

vyresnioji mokslo darbuotoja

 

(8 5) 263 8171

janina.svambaryte@lki.lt

dr. Violeta Meiliūnaitė

vyresnioji mokslo darbuotoja

 

(8 5) 263 7917

violeta.meiliunaite@lki.lt

dr. Jurgita Jaroslavienė

vyresnioji mokslo darbuotoja

 

(8 5) 234 6064

jurgita.jaroslaviene@lki.lt

dr. Vilija Ragaišienė

mokslo darbuotoja

 

(8 5) 263 8046

vilija.ragaisiene@lki.lt

vilija.ragaisiene@vlkk.lt

Agnė Čepaitienė

jaunesnioji mokslo darbuotoja

 

(8 5) 263 7917

agne.cepaitiene@lki.lt

dr. Laura Geržotaitė

mokslo darbuotoja

 

(8 5) 263 8171

laura.gerzotaite@lki.lt

Simona Vyniautaitė

jaunesnioji mokslo darbuotoja

 

(8 5) 263 7393

simona.vyniautaite@lki.lt

tarmes@lki.lt

 

dr. Daiva Kardelytė-Grinevičienė

jaunesnioji mokslo darbuotoja

 

 

(8 5) 263 8171

daiva.grineviciene@lki.lt

Raštijos paveldo tyrimų centras
prof. habil. dr. Sergejus Temčinas

centro vadovas,

vyriausiasis mokslo darbuotojas

 

 (8 5) 263 7577

sergejus.temcinas@flf.vu.lt

sergejus.temcinas@lki.lt

dr. (HP) Ona Aleknavičienė

vyriausioji mokslo darbuotoja

(8 5) 263 7917

ona.aleknaviciene@lki.lt

dr. Marina Čistiakova

vyriausioji mokslo darbuotoja

 

(8 5) 263 7577

marina.cistiakova@lki.lt

dr. Birutė Triškaitė

vyriausioji mokslo darbuotoja

 

(8 5) 263 7917

birute.triskaite@lki.lt

dr. Galina Miškinienė

vyriausioji mokslo darbuotoja

 

(8 5) 263 7577

galina.miskiniene@lki.lt

dr. Nadiežda Morozova

vyriausioji mokslo darbuotoja

 

(8 5) 263 7577

nadezda.morozova@lki.lt

nadja.moroz@gmail.com

 

dr. Jūratė Pajėdienė

vyresnioji mokslo darbuotoja

 

 

(8 5) 263 7917

jurate.pajediene@lki.lt

dr. Jurgita Venckienė

mokslo darbuotoja

 

(8 5) 263 7917

jurgita.venckiene@lki.lt

dr. Mindaugas Šinkūnas

mokslo darbuotojas

(8 5) 263 7917

mindaugas.sinkunas@lki.lt

Inga Strungytė-Liugienė

mokslo darbuotoja

 

inga.strungyte@lki.lt

Vytautas Zinkevičius

programuotojas

 

(8 5) 263 7341

vytautas.zinkevicius@lki.lt

Anželika Smetonienė

mokslo darbuotoja

(8 5) 263 7577

anzelika.smetoniene@lki.lt

Sociolingvistikos centras
dr. Loreta Vaicekauskienė

Centro vadovė,

vyresnioji mokslo darbuotoja

 

(8 5) 234 7195

loreta.vaicekauskiene@lki.lt

dr. Laima Nevinskaitė

vyresnioji mokslo darbuotoja

(8 5) 234 7195

laima.nevinskaite@lki.lt

dr. Giedrius Tamaševičius

mokslo darbuotojas

(8 5) 234 7195

giedrius.tamasevicius@lki.lt

dr. Jogilė Teresa Ramonaitė

mokslo darbuotoja

                                        (8 5) 234 7195

jogile-terasa.ramonaite@lki.lt

Vuk Vukotic

jaunesnysis mokslo darbuotojas

(8 5) 234 7195

vuk.vukotic@lki.lt

Ramunė Čičirkaitė

jaunesnioji mokslo darbuotoja

(8 5) 234 7195

ramune.cicirkaite@lki.lt

Živilė Miežytė

centro administratorė

(8 5) 234 7195

zivile.miezyte@lki.lt

Augustė Pocienė

programuotoja

 

Terminologijos centras

 

dr. Albina Auksoriūtė

Centro vadovė,

vyriausioji mokslo darbuotoja

 

(8 5) 234 7198

albina.auksoriute@lki.lt

dr. Alvydas Umbrasas

vyresnysis mokslo darbuotojas

 

(8 5) 234 7198

alvydas.umbrasas@lki.lt

dr. Palmira Zemlevičiūtė

vyresnioji mokslo darbuotoja

 

(8 5) 234 7198

palmira.zemleviciute@lki.lt

dr. Robertas Stunžinas

mokslo darbuotojas

 

(8 5) 234 7198

robertas.stunzinas@lki.lt

dr. Asta Mitkevičienė

mokslo darbuotoja

 

(8 5) 234 7198

asta.mitkeviciene@lki.lt

Jolanta Gaivenytė-Butler

jaunesnioji mokslo darbuotoja

 

(8 5) 234 7198

jolanta.gaivenyte@lki.lt

Rita Katelytė

jaunesnioji mokslo darbuotoja

 

(8 5) 234 7198

rita.katelyte@lki.lt

Adelė Noreikaitė

redaktorė

 

(8 5) 234 7198

adele.noreikaite@lki.lt

 

 
ADMINISTRACIJOS PADALINIAI IR DARBUOTOJAI

Bendrųjų reikalų ir infrastruktūros skyrius
Deimantė Budriūnaitė

skyriaus vadovė

(8 5) 263 7955

deimante.budriunaite@lki.lt

 

Elida Drapienė

teisininkė

 

Jolita Stankūnavičienė

personalo specialistė

 

elida.drapiene@lki.lt

(8 5) 234 6058

 

jolita.stankunaviciene@lki.lt

Eglė Pesliakaitė

biuro administratorė ir viešųjų ryšių specialistė

 

 

Jūratė Ruplienė

prekių ir paslaugų pirkimo specialistė

(8 5) 234 6621

egle.pesliakaite@lki.lt

 

 

pirkimai@lki.lt

Česlavas Šeža

ūkio reikalų tvarkytojas

 

(8 5) 234 7197

ceslavas.seza@lki.lt

Rimantas Markevičius

ūkio reikalų tvarkytojas

 

Arūnas Pauža

energetikas

 

Zita Zacepina

Pastato prižiūrėtoja

 

Romualdas-Viktoras Martinkus

Pastato prižiūrėtojas

 

(8 5) 234 7197

rimantas.markevicius@lki.lt

 

arunas.pauza@lki.lt

 

(8 5) 234 6052

 

 

(8 5) 234 6052

 

Finansų skyrius
Dalia Apanavičienė

vyriausioji finansininkė

 (8 5) 234 6049

buhalterija@lki.lt

Lina Andrikytė

buhalterė

(8 5) 234 6049

lina.andrikyte@lki.lt

Jūratė Ruplienė

buhalterė

(8 5) 234 6049

jurate.rupliene@lki.lt

Mokslinė biblioteka
Vilija Lukševičienė

bibliotekos vadovė

(8 5) 263 75 77

vilija.lukseviciene@lki.lt

Rūta Statkevičiūtė

bibliotekos informacijos specialistė

(8 5) 263 75 77

ruta.statkeviciute@lki.lt

Socialinių, kultūrinių inovacijų ir rinkodaros skyrius

 

Artūras Butkus

skyriaus vadovas

(8 5) 234 6058

arturas.butkus@lki.lt

Akvilė Girdzijauskaitė

socialinių programų koordinatorė

 

Neda Kostkienė

leidybos organizavimo specialistė

(8 5) 263 81 12

lituanistika@lki.lt

 

 

(8 5) 234 6058

neda.kostkiene@lki.lt

Nijolė Juozapaitienė

leidinių maketuotoja

(8 5) 234 6058

nijole.juozapaitiene@lki.lt

Nijolė Vinikaitė

spaudinių redaktorė

 

(8 5) 263 8046

nijole.vinikaite@lki.lt

Evaldas Robertas Ožeraitis

programuotojas

 

evaldas.ozeraitis@lki.lt
Loreta Rogienė

spaudinių redaktorė

 

(8 5) 234 6058
loreta.rogiene@lki.lt
Virginija Gaidytė

rinkodaros specialistė

 

(8 5) 234 6058

knygynas@lki.lt