Lietuvių kalbos institutas yra valstybės mokslo institutas.

Pagrindinė Instituto veikla yra moksliniai ir taikomieji tyrimai bei jų sklaida.

Instituto veiklos tikslai:

  • atlikti mokslinius bendrinės kalbos, baltų kalbų ir vardų, raštijos paveldo, geolingvistikos, terminologijos ir sociolingvistikos tyrimus;
  • ugdyti ir puoselėti valstybinę lietuvių kalbą: spręsti kalbos norminimo klausimus, teikti kalbos konsultacijas;
  • dalyvauti formuojant valstybinės lietuvių kalbos tyrimo ir vartojimo strategiją bei taktiką Lietuvoje;
  • rengti mokslines ekspedicijas bei išvykas kalbos duomenims rinkti, kaupti lietuvių kalbos išteklius ir sudaryti duomenų bazes, rūpintis jų apsauga, plėtimu ir naudojimu;
  • kartu su aukštosiomis mokyklomis rengti aukščiausios kvalifikacijos filologijos krypties mokslininkus;
  • rengti mokslines konferencijas;
  • rūpintis lietuvių kalbos ir jos mokslo tyrimų rezultatų sklaida visuomenėje.