Lietuvių kalbos institutas

P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 234 6472, faksas (8 5) 234 7200
El. paštas lki@lki.lt

Darbo laikas
I–IV 8:30–17:30
    V 8:30–16:15
Pietų pertrauka 12:00–12:45

 Knygynas

P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 234 60 58, faksas (8 5) 263 80 55

Darbo laikas
II 10:00–12:00, 14:00–17:00
III 10:00-12:00, 14:00–17:00
IV 10:00–12:00, 14:00–17:00

Lituanistikos židinys

P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 263 8112, faksas (8 5) 234 7200,
El. paštas lituanistika@lki.lt

VADOVYBĖS KONTAKTAI

DIREKTORĖ
Prof. dr. Jolanta Zabarskaitė

tel. (8 5) 234 6621, el. p. jolanta.zabarskaite@lki.lt

MOKSLO TARYBOS PIRMININKĖ
Prof dr. Grasilda Blažienė
Tel. (8 5) 263 8171, el. p. grasilda.blaziene@lki.lt

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
Žilvinas Mišeikis
Tel. (8 5) 263 7955, el. p. zilvinas.miseikis@lki.lt

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA MOKSLO REIKALAMS
Dr. Violeta Meiliūnaitė
el. p. violeta.meiliunaite@lki.lt

MOKSLINĖ SEKRETORĖ, laikinai pavaduojanti direktoriaus pavaduotoją mokslo reikalams
Dr. Aurelija Tamulionienė
tel. (8 5) 234 7194, el. p. aurelija.tamulioniene@lki.lt

 

BALTŲ KALBŲ IR VARDYNO TYRIMŲ CENTRO VADOVĖ
Prof. dr. Grasilda Blažienė
Tel. (8 5) 263 8171, el. p. grasilda.blaziene@lki.lt

BENDRINĖS KALBOS TYRIMŲ CENTRO VADOVĖ
Dr. Jurgita Jaroslavienė
Tel. (8 5) 234 6054, el. p. jurgita.jaroslaviene@lki.lt

GEOLINGVISTIKOS CENTRO VADOVĖ
Prof. dr. Danguolė Mikulėnienė
Tel. (8 5) 263 7772, el. p. danguole.mikuleniene@lki.lt

RAŠTIJOS PAVELDO TYRIMŲ CENTRO VADOVAS
Prof. dr. Sergejus Temčinas
Tel. (8 5) 263 7577, el. p. sergejus.temcinas@flf.vu.ltsergejus.temcinas@lki.lt

SOCIOLINGVISTIKOS CENTRO VADOVĖ
Dr. Loreta Vaicekauskienė
Tel. (8 5) 234 7195, el. p. loreta.vaicekauskiene@lki.lt

TERMINOLOGIJOS CENTRO VADOVĖ
Dr. Albina Auksoriūtė
Tel. (8 5) 234 7198, el. p. albina.auksoriute@lki.lt

VYRIAUSIOJI FINANSININKĖ
Dalia Apanavičienė
Tel. (8 5) 234 6049, el. p. buhalterija@lki.lt

SOCIALINIŲ, KULTŪRINIŲ INOVACIJŲ IR RINKODAROS SKYRIAUS VADOVAS
Artūras Butkus
Tel. (8 5) 234 6058, el. p. arturas.butkus@lki.lt

BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS VADOVĖ
Deimantė Budriūnaitė
Tel. (8 5) 263 7955, el. p. deimante.budriunaite@lki.lt

MOKSLINĖS BIBLIOTEKOS VADOVĖ
Vilija Lukševičienė
Tel. (8 5) 263 75 77, el. p. vilija.lukseviciene@lki.lt