Lietuvių kalbos instituto knygyne (P. Vileišio g. 5, Vilnius, kab. 075)

parduodama Instituto darbuotojų parengta ir Instituto išleista mokslinė bei mokslo populiarinimo literatūra.

Dėl parduodamų leidinių ir jų kainų galima pasiteirauti el. paštu (knygynas@lki.lt) arba  telefonu (8 5) 234 6058.

 

NAUJAUSI LEIDINIAI

Naujos regionų tapatybės konstravimas. Integralumas, sumanumas, konkurencingumas
Globalizacijos sąlygomis tradiciniai regiono tapatybės elementai – kalba / tarmė, etnokultūra, kultūra, istorija, gyvenimo būdas, regioniniai verslai – tampa naujosios išskirtinės, inovatyvios, tvarios, sumanios tapatybės pagrindu, stiprinančiu regiono konkurencingumą ir socialinę sėkmę.
Read more.
Kūrybiškumo slinktys ir lūžiai. Kalbinė KURTI analizė
Kūryba šiandien yra vienas dažniausių viešojo gyvenimo, politikos ir medijų aplinkose vartojamų žodžių. Tačiau kaip kito šio žodžio samprata kalbinėje lietuvių sąmonėje įvairiais laikotarpiais? 
Read more.
Dokumentų rengėjams – „Dokumentų tekstai ir formuluotės“
2017-03-28
Read more.
Naujas, papildytas „Sanskrito-lietuvių vėrinio“ leidimas
2017-02-13
Read more.
Dar viena naujiena – monografija „Lietuvių kalbos sąjūdis 1968–1988 m.“
2017-02-02
Read more.
Išleista „XVII–XVIII a. Mažosios Lietuvos žodynų terminologinė medicinos leksika“
2017-01-23
Read more.
Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas, I tomas (A–M)
2017-01-18
Read more.
Kolektyvinė monografija „Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos“
2017-01-12
Read more.

VISI LEIDINIAI