LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS SKELBIA KONKURSUS EITI:

  1. Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centre mokslo darbuotojo (0,5 etato) pareigas (dokumentai priimami iki 2018 m. gegužės 23 d.).
  2. Raštijos paveldo tyrimų centre vyriausiojo mokslo darbuotojo (1 etatas) pareigas (dokumentai priimami iki 2018 m. gegužės 23 d.).
  3. Raštijos paveldo tyrimų centre vyriausiojo mokslo darbuotojo (1 etatas) pareigas (dokumentai priimami iki 2018 m. gegužės 23 d.).
  4. Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centre vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,5 etato) pareigas (dokumentai priimami iki 2018 m. gegužės 27 d.)
  5. Geolingvistikos centre vyriausiojo mokslo darbuotojo (1 etatas) pareigas (dokumentai priimami iki 2018 m. gegužės 27 d.).
  6. Bendrinės kalbos tyrimų centre vyriausiojo mokslo darbuotojo (1 etatas) pareigas (dokumentai priimami iki 2018 m. birželio 10 d.).
  7. Geolingvistikos centre vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 etato) pareigas (dokumentai priimami iki 2018 m. birželio 13 d.).
  8. Bendrinės kalbos tyrimų centre jaunesniojo mokslo darbuotojo (1 etatas) pareigas (dokumentai priimami iki 2018 m. birželio 13 d.)
  9. Bendrinės kalbos tyrimų centre jaunesniojo mokslo darbuotojo (1 etatas) pareigas (dokumentai priimami iki 2018 m. birželio 13 d.).

 

Konkurso dalyviai turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse Lietuvių kalbos instituto direktoriaus vardu.
2. Mokslinės ir pedagoginės veiklos aprašymą.
3. Padalinio vadovo atsiliepimą (jei darbuotojas vienus metus dirbo pagal terminuotą darbo sutartį).
4. Mokslinių darbų sąrašą bei kopijas:

    4.1. Paskelbtų per pastaruosius penkerius metus (pretendentams, einantiems mokslo darbuotojo pareigas Lietuvių kalbos institute ir siekiantiems eiti tas pačias pareigas).

  4.2. Paskelbtų po daktaro laipsnio suteikimo (pretendentams, einantiems mokslo darbuotojo pareigas Lietuvių kalbos institute ir siekiantiems eiti kitas pareigas, bei pretendentams, neinantiems mokslo darbuotojo pareigų Lietuvių kalbos institute).

Pretendentai, neinantys pareigų Lietuvių kalbos institute, papildomai turi pateikti:

1. Gyvenimo aprašymą.

2. Aukštojo mokslo diplomo, kvalifikacinio ar mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijas.

Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.
Dokumentai priimami adresu: P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, 155 kab.
Telefonas ar el. paštas pasiteirauti: (8 5) 234 71 94; lki@lki.lt