Lietuvių kalbos institutas skelbia konkursus į šias pareigas:

1. Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas (0,5 etato; dokumentai priimami iki 2018 m. gruodžio 31 d.)

2. Raštijos paveldo tyrimų centro mokslo darbuotojas (1 etatas; dokumentai priimami iki 2018 m. gruodžio 31 d.)

3. Kartu su Lietuvos dailės muziejumi ir kitais partneriais įgyvendinamo projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtra, modernizavimas ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus“ (NR. 02.3.1.-CPVA-V-526-01-0004) metaduomenų rengėjo Lietuvių kalbos institute (0,5 etato; 0,5 etato; dokumentai priimami iki 2018 m. gruodžio 6 d.)

4. Kartu su Lietuvos dailės muziejumi ir kitais partneriais įgyvendinamo projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtra, modernizavimas ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus“ (NR. 02.3.1.-CPVA-V-526-01-0004) skaitmenintojo-fotografo Lietuvių kalbos institute (0,5 etato; dokumentai priimami iki 2018 m. gruodžio 6 d.)

5. Kartu su Lietuvos dailės muziejumi ir kitais partneriais įgyvendinamo projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtra, modernizavimas ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus“ (NR. 02.3.1.-CPVA-V-526-01-0004) tekstų (turinio) rengėjo Lietuvių kalbos institute (0,5 etato; 0,5 etato; dokumentai priimami iki 2018 m. gruodžio 6 d.)

6. Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas (1 etatas; dokumentai priimami iki 2019 m. sausio 23 d.)

7. Bendrinės kalbos tyrimų centro mokslo darbuotojas (1 etatas; dokumentai priimami iki 2019 m. sausio 23 d.)

8. Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas (1 etatas; dokumentai priimami iki 2019 m. sausio 23 d.)

9. Geolingvistikos centro mokslo darbuotojas (1 etatas; dokumentai priimami iki 2019 m. sausio 23 d.)

10. Terminologijos centro vyresnysis mokslo darbuotojas (0,5 etato; dokumentai priimami iki 2019 m. sausio 23 d.)