Veslava 2-siųsti

dr. Veslava Sidaravičienė

Junior researcher
 1. The staff member is subordinate to and shall report directly to the Head of the Center;
 2. Prepares planning and reporting documents (reports) on the instructions of the Head of the Center;
 3. Participates in individual and collective scientific research activities;
 4. Carries out the research tasks outlined in the annual work plan;
 5. Carries out the applied research tasks outlined in the annual work plan;
 6. Disseminates research results;
 7. Actively participates in the meetings and gatherings of both the Center and Institute;
 8. In adherence to the functions listed in these Regulations, carries out any other tasks or assignments of the Director of the Institute and the Deputy Director for Scientific Affairs;
 9. Performs other duties established in the Labor Code of the Republic of Lithuania, the Law on Science and Studies of the Republic of Lithuania, the Statute and Regulations of the Institute, the Regulations of the Center, and other internal legal acts of the Institute.

Veslava Sidaravičienė (born January 20, 1989) graduated from Lithuanian philology studies at Vilnius University in 2012. She completed Master’s degree in Linguistics at Vilnius University in 2014. In 2014–2022, Veslava undertook PhD program at Vilnius University in the field of Philology, and in 2023 defended thesis on the Trends of Forming Unofficial Urbanonyms of Vilnius in the Language of Lithuanian Youth. Since 2013, she worked as a junior researcher and senior specialist at the Department of Baltic Studies of the Institute for the Languages and Cultures of the Baltic at the Vilnius University. Since 2024, Veslava is working at the Research Centre of Baltic Languages and Onomastics of the Lithuanian Language Institute. In collaboration with other members of the Centre, she is compiling Dictionary of Lithuanian Place Names.

Fields of research: Unofficial Urbanonymics

 1. Sidaravičienė Veslava 2024: Vilniaus jaunimo (1989-1998) šnekamosios kalbos urbanoniminė kompetencija. – Prof. Arturo Ozolo 59-oji tarptautinė mokslinė konferencija Baltų kalbų sistemos elementų įvairovė ir dėsningumai, Ryga (Latvija), 2024 balandžio 19. Prieiga internete: https://baltnexus.lt/uploads/2024%20m/balandis/59.%20A.Ozola_starpt.%20konference_PROGRAMMA.pdf.
 2. Sidaravičienė Veslava 2023: Neoficialieji Vilniaus choronimai – jaunimo šnekamosios kalbos atspindys. – Prof. Arturo Ozolo 58-oji tarptautinė mokslinė konferencija Gramatika ir žodžių daryba, Ryga (Latvija), 2023 kovo 16–17 d.
 3. Sidaravičienė Veslava 2017: Multilingualism and Unofficial Urban Place Names of Vilnius in the Languages of Lithuanian and Polish Youth. – XXVI tarptautinis onomastikos kongresas, Debrecenas (Vengrija), 2017 m. rugpjūčio 27 – rugsėjo 1 d.
 4. Sidaravičienė Veslava 2016: Tendecies of the Research of the Unnoficial Urban Place names. – Tarptautinė mokslinė konferencija Perspectives of Baltic Philology III: Apokalipsė ir pasaulių pabaigos, Poznanė (Lenkija), 2016 m. birželio 16–17 d.
 5. Sidaravičienė Veslava 2015: Neoficialiųjų Vilniaus miesto ergonimų darybos polinkiai. – XII Tarptautinis baltistų kongresas, Vilnius (Lietuva), 2015 m. spalio 28–31 d.
 6. Sidaravičienė Veslava 2014: Dėl neoficialiųjų Vilniaus miesto urbanonimų sudarymo būdų. – Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriui Aleksandrui Vanagui atminti „Onomastikos dabartis: inovacijos ir tradicijos“, Vilnius (Lietuva), 2014 m. lapkričio 20–21 d.
 1. Sidaravičienė Veslava 2023, „Neoficialiųjų Vilniaus urbanonimmų sudarymo poliniai lietuvių jaunimo kalboje“. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universitetas. DOI: https://doi.org/10.15388/vu.thesis.532.
 2. Sidaravičienė Veslava 2023, Neoficialieji Vilniaus choronimai – jaunimo kalbos atspindys. „Respectus Philologicus“ 44 (49), 54–69. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/31595. DOI: https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2023.44.49.107.
 3. Sidaravičienė Veslava, Dwujęzyczność i nieoficjalne urbanonimy w języku młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie, „Kresy Wschodnie Rzeczpospolitej – ludzie stamtąd“. Wydawnicto LTW, Łomianki, 2019, 183–198.
 4. Sidaravičienė Veslava 2018, Multilingualism and Unofficial Urban Place Names of Vilnius in the Languages of Lithuanian and Polish Youth. „Onomastica Uralica“ 10, 85–96. El. prieiga: https://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou10/08.pdf.
 5. Sinkevičiūtė Daiva, Račickaja Veslava 2014, „Jono“ vardas paveldimuose Vilniaus naujųjų miestiečių ir laiduotojų sąrašo 1661–1795 m. sąrašo asmenvardžiuose. „Baltistica“ 48 (2), 331–344.
 6. Sinkevičiūtė Daiva, Račickaja Veslava 2014, Lietuvių dvikamienių vardų kilmės asmenvardžiai ir jų kamienų užrašymo ypatybės Vilniaus naujųjų miestiečių ir laiduotojų 1661–1795 metų sąraše. „Archivum Lithuanicum“ 16, 295–322.
 1. Račickaja Veslava 2014, Dar apie Dieveniškių krašto pravardes. „Gimtoji kalba“ 5, 3–7.
 2. Račickaja Veslava 2014, „Bandyti suprasti iš pagrindų“. „Gimtoji kalba“ 3, 24 –28.
 3. Račickaja Veslava 2012, Dieveniškių krašto gyventojų pravardės. „Gimtoji kalba“ 12, 7–13 (http://vardai.vlkk.lt/dieveniskiu-krasto-gyventoju-pravardes/).
 4. Račickaja Veslava 2013, Tarptautinis lituanistikos ir baltistikos mokslininkų tinklas „Baltnexus“. „Gimtoji kalba“ 11, 17–18.
 1. 2016 m. balandžio 14., Helsinkio universitetas (Suomija). Skaitytas trumpas pranešimas Helsinkio universiteto studentams „Neoficialiųjų Vilniaus miesto urbanonimų specifika“.
 2. 2013 birželio 26 d., Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla. Skaitytas pranešimas apie šiose apylinkėse surinktas pravardes.
 3. 2012 m. rugpjūčio 26–31 d. ir 2013 birželio 26–30 sociokultūrinio, kalbinio, etnokultūrinio paveldo fiksavimo ir tyrimo ekspedicija Dieveniškėse.
 1. Projektas Informacinis ir koordinuojantis Baltistikos centrų portalas, 2024 m. kovas–gruodis, projekto vadovė – prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė Villanueva-Svensson, projekto vykdytoja – jaunesnioji mokslo darbuotoja Veslava Sidaravičienė, funkcijos – bendradarbiauti su Baltistikos centrų vadovais, studentais, administruoti svetainę Baltnexus, rašyti straipsnius, koordinuoti alumnų veiklą, finansavimas gautas iš ŠMSM.
 2. Projektas Lietuvos emigrantų vaikų vardai 19912020m., 2020–2024, projekto vadovė – prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė Villanueva-Svensson, projekto vykdytoja – jaunesnioji mokslo darbuotoja Veslava Sidaravičienė, funkcijos – sisteminti duomenis, sutarties Nr. K-12/2022, finansavimas gautas iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos.
 3. Projektas Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas, 2017–2023, projekto vadovė – dr. Gina Kavaliūnaitė-Holvoet, projekto vykdytoja – vyresnioji specialistė Veslava Sidaravičienė, funkcijos – bendradarbiauti su Baltistikos centrų vadovais, studentais, administruoti svetainę Baltnexus, sutarties Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002, rėmėjas Europos socialinio fondo agentūra.
 4. Projektas Lietuvos Respublikos piliečių vardai su priesaga -ij: skolinimas ir darybos polinkiai, 2018–2020, projekto vadovė – prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė Villanueva-Svensson, projekto vykdytoja – jaunesnioji mokslo darbuotoja Veslava Sidaravičienė, funkcijos – sisteminti duomenis, sutarties Nr. K-5/2018, finansavimas gautas iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos.
 5. Projektas Lietuvos Respublikos piliečių nepriesaginių vardų ir variantų lingvistinė analizė, 2014–2015 m., projekto vadovė – prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė Villanueva-Svensson, projekto vykdytoja – jaunesnioji mokslo darbuotoja Veslava Sidaravičienė, funkcijos – sisteminti duomenis, sutarties Nr. K-10/2014, sutarties Nr. K-6/2015, finansavimas gautas iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos.
 6. ES projektas Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė, 2012–2014, projekto vadovė – prof. dr. Loreta Vilkienė, projekto vykdytoja – vyresnioji specialistė Veslava Sidaravičienė, funkcijos – bendradarbiauti su Baltistikos centrų vadovais, studentais, administruoti svetainę Baltnexus.
 7. Projektas Lietuvos piliečių vardų mokslinė analizė ir vardų normų rekomendacijų rengimas, 2007–2012 m., projekto vadovė – prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė Villanueva-Svensson, vyresnioji specialistė Veslava Sidaravičienė, funkcijos – sisteminti duomenis, sutarties Nr. K-12/09, finansavimas gautas iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos.

Other Members