dr. Anželika Gaidienė

HEAD OF THE RESEARCH CENTRE OF STANDARD LANGUAGE, Researcher
 1. The staff member is subordinate to and shall report directly to the Head of the Center;
 2. Prepares planning and reporting documents (reports) on the instructions of the Head of the Center;
 3. Participates in individual and collective scientific research activities;
 4. Carries out the research tasks outlined in the annual work plan;
 5. Carries out the applied research tasks outlined in the annual work plan;
 6. Disseminates research results;
 7. Actively participates in the meetings and gatherings of both the Center and Institute;
 8. In adherence to the functions listed in these Regulations, carries out any other tasks or assignments of the Director of the Institute and the Deputy Director for Scientific Affairs;
 9. Performs other duties established in the Labor Code of the Republic of Lithuania, the Law on Science and Studies of the Republic of Lithuania, the Statute and Regulations of the Institute, the Regulations of the Center, and other internal legal acts of the Institute.

Dr Anželika Gadienė has been working at the Institute of the Lithuanian Language since 2009: during 2009-2010 she was a senior research assistant at the Centre for Lexicography, during 2011-2014 she was a junior researcher, in 2017 she was a research assistant at the Research Centre of Standard Language, and since 2021 she has been the Head of the Research Centre of Standard Language.

On 9 December 2016, she defended her doctoral dissertation Aspects of semantic relations of eating and drinking verbs in the Lithuanian language.

Since June 2020, she has been a member of the editorial board for The Dictionary of the Standard Lithuanian Language)

Fields of research: semantics, lexicology, lexicography.

 1. Vaičiulytė-Semėnienė Loreta, Čižik-Prokaševa Veslava, Gritėnienė Aurelija, Liutkevičienė Danutė, Gaidienė Anželika 2022: Lietuvio kaimynai: draugai ar priešai? Kalbinė vaizdinių analizė: kolektyvinė monografija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 628 p. ISBN 978-609-411-328-4.
 1. Gaidienė Anželika, Tamulionienė Aurelija 2022: European Language Equality in the Digital Age: the Case of Lithuania. – Acta Linguistica Lithuanica 86, 184–208. ISSN 2669-218X. DOI: doi.org/10.35321/all86-08. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2164/2283.
 2. Gaidienė Anželika 2020: Priešas „Lietuvių kalbos žodyne“. – Bendrinė kalba 93. ISSN 2351-7204. DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.12. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/2064.
 3. Gaidienė Anželika, Liutkevičienė Danutė 2020: Žodžio augalas samprata (remiantis studentų apklausa). – Acta Linguistica Lithuanica 82, 93–116. ISSN 2669-218X. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/1026.
 4. Gaidienė Anželika, Liutkevičienė Danutė 2019: Žodžių krūmas, puskrūmis, krūmokšnis, krūmelis samprata (remiantis studentų apklausa). – Bendrinė kalba 92, 1–32. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/?92 .
 5. Gaidienė Anželika, Liutkevičienė Danutė 2018: Žodžio gėlė samprata viešojoje vartosenoje. – Bendrinė kalba 91, 1–34. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/?91.
 6. Gaidienė Anželika, Liutkevičienė Danutė 2018: Gėlės samprata aiškinamuosiuose žodynuose. – Bendrinė kalba 91, 1–19. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/?91.
 7. Gaidienė Anželika, Liutkevičienė Danutė 2017: Reikšmių apibrėžimo ypatumai Bendrinės lietuvių kalbos žodyne: augalai ir gyvūnai. – Bendrinė kalba 90, 1–47. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/?90.
 8. Gaidienė Anželika 2017: Motyvai kurti: kūrybos veiksmažodžių semantinė analizė. – Zabarskaitė Jolanta, Temčinas Sergejus, Gritėnienė Aurelija, Vaičiulytė-Semėnienė Loreta, Stunžinas Robertas, Gaidienė Anželika, Kūrybiškumo slinktys ir lūžiai. Kalbinė kurti analizė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 74–88. ISBN 978-609-411-195-2.
 9. Gaidienė Anželika 2015: Antrinės netiesioginės nominacijos valgymo veiksmažodžių semantiniai atsiradimo ypatumai. – Acta Linguistica Lithuanica 73, 230–251. ISSN 1648-4444.
 10. Gaidienė Anželika 2015: Semantinės veiksmažodžio gerti sinonimų atsiradimo priežastys. – Acta Linguistica Lithuanica 72, 196–220. ISSN 1648-4444.
 11. Gaidienė Anželika 2012: Vardažodinių veiksmažodžių su priesaga -(i)auti, priklausančių kategorinei reikšmei ‘būti tuo ar tokiam, kas pasakyta pamatiniu žodžiuʼ, daryba. – Lietuvių kalba 6. ISSN 1822-525X.
 1. Gaidienė Anželika 2018: Veiksmažodžio kentėti vartosena. – Gimtoji kalba 12, 6–11.
 1. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas / redaktorius Stasys Keinys. – 8-as patais. ir papild. leid. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021. ISBN 978-609-411-281-2, elektroninis variantas, 2021, doi.org/10.35321/dlkz. – https://ekalba.lt. – [Žodyno atnaujinimo grupė: A. Gaidienė, D. Liutkevičienė, R. Miliūnaitė, D. Murmulaitytė, V. Sakalauskienė, R. Vladarskienė].
 2. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas [Tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m.]. redaktorė Danutė Liutkevičienė. Prieiga internete: https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas/–. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021 ISBN 978-609-411-292-8 (12 dalis: K (kas-kilninti), 8,26 aut. l.); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/11/BZ-12-dalis-K-kas-kilninti-2021.pdf.
 3. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas [Tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m.]. redaktorė Danutė Liutkevičienė. Prieiga internete: http://bkz.lki.lt/. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020; ISBN 978-609-411-263-8 (10 dalis: A (a-anapestinis), 8,3 aut. l.); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2020/08/BZ-10-dalis-A-a-anapestinis-2020.pdf.
 4. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas [Tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m.]. redaktorė Danutė Liutkevičienė. Prieiga internete: http://bkz.lki.lt/. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020; ISBN 978-609-411-261-4 (9 dalis: K (k-karžygiškumas), 8,4 aut. l.); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2020/06/B%C5%BD-9-dalis-K-k-kar%C5%BEygi%C5%A1kumas-2020.pdf.
 5. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas [Tęstinis elektroninis išteklius nuo 2014 m.]. redaktorė Danutė Liutkevičienė. Prieiga internete: http://bkz.lki.lt/: 8 dalis: G (Gižai-gvinėjietiškas). – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019. ISBN 978-609-411-242-3 (8 dalis); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/11/B%C5%BD-8-dalis-G-Gi%C5%BEai-gvin%C4%97jieti%C5%A1kas-2019.pdf.
 6. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas [Tęstinis elektroninis išteklius nuo 2014 m.]. redaktorė Danutė Liutkevičienė. Prieiga internete: http://bkz.lki.lt/: 7 dalis: G (g-gyvuoti). – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019. ISBN 978-609-411-241-6 (7 dalis); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/11/B%C5%BD-7-dalis-G-g-gyvuoti-2019.pdf.
 7. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas / redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė. Programuotojas V. Satkevičius. D. 2: Antraštynas. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014; ISBN 978-609-411-115-0 (2 dalis); D. 3: Č, E, Ę, Ė, F, Z. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014; ISBN 978-609-411-130-3 (3 dalis); – http://bkz.lki.lt.
 8. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas / redaktorius Stasys Keinys. – 7-as patais. ir papild. leid. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012. ISBN 978-609-411-079-5. [Žodyno atnaujinimo grupė: Z. Šimėnaitė, A. Gaidienė, A. Gritėnienė, R. Mikelionytė, R. Statkevičiūtė, J. Urbanavičienė, V. Kavaliauskas, D. Liutkevičienė, R. Miliūnaitė].
 1. Žodžių prasmių tinklas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021. doi.org/10.35321/zodziu-prasmiu-tinklas. – https://ekalba.lt [L. Vaičiulytė-Semėnienė, A. Gaidienė, D. Liutkevičienė, A. Gritėnienė, J. Urbanavičienė, P. Zemlevičiūtė].
 2. Elektroninė paslauga „E. sąvokos“. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021. doi.org/10.35321/e-savokos. – https://ekalba.lt [L. Vaičiulytė-Semėnienė, P. Zemlevičiūtė, A. Gaidienė].
 3. Elektroninė paslauga „Naudotojų užklausų analizė“. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021. doi.org/10.35321/naudotoju-uzklausu-analize. – https://ekalba.lt [L. Vaičiulytė-Semėnienė, P. Zemlevičiūtė, A. Gaidienė, D. Liutkevičienė, A. Gritėnienė, J. Urbanavičienė].
 4. Kazimiero Būgos etimologinio žodyno kartoteka. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021. Prieiga internete: https://ekalba.lt/BugosEtimologinioZodynoKartoteka/. ISBN 978-609-411-283-6, doi.org/10.35321/bezk [M. Šimkūnas, E. Kazakėnaitė, A. Gaidienė, D. Stakienė, N. Vinikaitė].
 5. Moderniosios tapatybės ideologinio naratyvo tekstynas: tęstinis internetinis moksliškai susistemintas duomenų rinkinys nuo 2019 m., sud. L. Vaičiulytė-Semėnienė, A. Gaidienė, A. Gritėnienė, V. Čižik-Prokaševa, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-256-0. DOI: doi.org/10.35321/publicistikos-tekstynas. Prieiga internete: http://publicistikos-tekstynas.lki.lt.
 1. Simas Karaliūnas: bibliografijos rodyklė / sudarė Anželika Gaidienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011. ISBN 978-609-411-059-7.
 1. Gaidienė Anželika 2021: Modernieji skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai, jų panaudos galimybės. – Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga: 2-oji tarptautinė mokslinė konferencija, 2021 m. lapkričio 25 d., Lietuvių kalbos institutas.
 2. Gaidienė Anželika 2021: Lithuanian Language Technology Landscape: from documents to language technologies. – The Role of National Language Institutions in the Digital Age: 18th EFNIL international conference, October 7th, 2021, Cavtat/Dubrovnik, Croatia.
 3. Gaidienė Anželika, Liutkevičienė Danutė 2021: Žodžių krūmas, puskrūmis, krūmokšnis, krūmelis samprata (remiantis studentų apklausa). – Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės: tarptautinė mokslinė konferencija, 2021 m. rugsėjo 8 d., Lietuvių kalbos institutas.
 4. Gaidienė Anželika, Liutkevičienė Danutė 2020: Žodžio augalas samprata (remiantis studentų apklausa)– XXX Scientific Readings: tarptautinė mokslinė konferencija, 2020 m. sausio 30 d., Latvija, Daugpilis
 5. Gaidienė Anželika, Liutkevičienė Danutė 2019: Gėlės samprata remiantis Dabartinės lietuvių kalbos tekstynu. – Vārds. Nozīme. Vārdnīca: tarptautinė mokslinė konferencija2019 m. vasario 21–22 d., Latvių kalbos institutas.
 6. Gaidienė Anželika, Liutkevičienė Danutė 2018: Gėlės samprata lietuvių, latvių, rusų ir anglų kalbų aiškinamuosiuose žodynuose. – Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos kaita: tarptautinė mokslinė konferencija2018 m. gegužės 17 d., Lietuvių kalbos institutas.
 7. Gaidienė Anželika, Liutkevičienė Danutė 2018: Gyvūnų apibrėžtys „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“. – Kalbų įvairovė: tarptautinė mokslinė konferencija, 2018 m. vasario 23 d., Latvių kalbos institutas.
 8. Gaidienė Anželika, Liutkevičienė Danutė 2018: Reikšmių apibrėžimo ypatumai „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“: augalai / Specifics of Defining Meaning in the Dictionary of the Standard Lithuanian Language: Plants. – XXVII moksliniai skaitymai: tarptautinė mokslinė konferencija, 2018 m. sausio 25 d., Daugpilio universitetas.
 9. Gaidienė Anželika 2017: Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos galimybės: semantinis lygmuo. – Vertimas: tapatumas, panašumas ir dermė: 4-oji tarptautinė vertimo tyrimų konferencija,2017 m. spalio 6 d., Vilniaus universitetas.
 10. Gaidienė Anželika 2017: Prototipinis koncepto valgyti scenarijus: rekonstravimas ir praktinis pritaikymas.  – 4-as tarptautinis lituanistų kongresas / IV Mędzynarodowy Kongres Lituanistów, 2017 m. gegužės 24 d., Vroclavo universitetas.
 11. Gaidienė Anželika 2016: Gėrimo veiksmažodžiai „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne“: kokie ir kiek? – Reikšmė kalboje ir kultūroje: 23-ioji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija, 2016 m. rugsėjo 24 d., Vilniaus universitetas.
 12. Gaidienė Anželika 2015: Semantiniai gėrimo veiksmažodžių požymiai: kokie jie? – Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga: tarptautinė mokslinė konferencija, 2015 m. spalio 27 d., Lietuvos mokslų akademija.
 13. Gaidienė Anželika 2014: Veiksmažodžio gerti sinonimų tinklas. – Aiškinamieji žodynai amžių sandūroje: tarptautinė mokslinė konferencija, 2014 m. rugsėjo 11 d., Lietuvių kalbos institutas.
 14. Gaidienė Anželika 2013: Lietuvių kalbos gėrimo veiksmažodžių sinonimų eilių semantiniai ryšiai / Семантические связи синонимических рядов глаголов питья в литовском языке. – Baltų kalbos ir literatūros istorijoje ir dabartyje: tarptautinė mokslinė praktinė konferencija, 2013 m. lapkričio 7–9 d., Maskvos valstybinis M. V. Lomonosovo universitetas.
 1. Gaidienė Anželika, Tamulionienė Aurelija 2022: Lietuvių kalbos skaitmeniniai ištekliai ir įrankiai: kokia dabartinė situacija? – IV leksikografų dirbtuvės, 2022 m. gegužės 11 d., Lietuvių kalbos institutas.
 2. Gaidienė Anželika: 2021: Žodžių prasmių tinklas: patirtys, galimybės ir perspektyvos. – E. kalba: nauji šaltiniai ir paslaugos lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje: nuotolinis mokslinis seminaras, 2021 m. gruodžio 9 d., Lietuvių kalbos institutas.
 3. Gaidienė Anželika 2021: Mokslinis projektas „Kazimiero Būgos etimologinio žodyno kartotekos skaitmeninimas“. – Suskaitmeninta Kazimiero Būgos etimologinio žodyno kartoteka: patirtys, nauda ir galimybės: mokslinis seminaras, 2021 m. spalio 27 d., Lietuvių kalbos institutas.
 4. Gaidienė Anželika 2021: The Modern Lithuanian Lexicography: from Printed Dictionaries to Databases. – Tarptautinis mokslinis seminaras, 2021 m. rugsėjo 24 d., Ivane Javakhishvili Tbilisio valstybinis universitetas.
 5. Gaidienė Anželika 2017: Tradicinė vs kognityvinė žodžio reikšmės definicija: kaip rasti aukso vidurį? – Leksikografų dirbtuvės 2: Leksikografija – mokslas ir gyvenimasseminaras, 2017 m. liepos 5 d., Lietuvių kalbos institutas.
 6. Gaidienė Anželika 2015: Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema: kaip naudotis vienakalbiais žodynais ir LKŽ kartotekomis. – Šiuolaikiniai skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai mokslui, švietimui, verslui: seminaras, 2015 m. liepos 30 d., Lietuvių kalbos institutas.
 7. Gaidienė Anželika 2012: Lietuvių kalbos valgymo veiksmažodžių sinonimija. – Mokslininkų naktis, 2012 m. rugsėjo 28 d., Budapeštas, Lorando Etvešo universitetas.
 8. Gaidienė Anželika 2011: Iliustracinių vartosenos pavyzdžių paieška internetinėje „The Sketch Engine“ programoje. – Internetinės programos The Sketch Engine“ pristatymas: mokslinis seminaras, 2011 m. gruodžio 8 d., Lietuvių kalbos institutas.
 1. Gaidienė Anželika 2022: Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema „E. kalba“ ir kiti skaitmeniniai kalbos ištekliai. – Vieša paskaita žurnalistams, 2022 m. gegužės 13 d., Bačkonys.
 2. Gaidienė Anželika 2022: Apie „Mažąjį ukrainiečių–lietuvių kalbų žodyną“. – LRT Klasikos laida Santara, 2022 m. rugpjūčio 6 d. Prieiga internete: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000228652/santara-ukrayins-ka-khvilia-u-vil-niusi-predstavleni-litovs-ka-audiokniga-dlia-nezriachikh-ukrayins-kikh-ditei-ta-pershii-ukrayins-ko-litovs-kii-slovnik-den-v-istoriyi.
 3. Gaidienė Anželika 2020: Apie rašomą „Bendrinės lietuvių kalbos žodyną“, renkamą medžiagą ir iššūkius. – LRT Klasikos laida Ryto allegro, rubrika Kalbos rytas, 2020 m. rugsėjo 29 d. Prieiga internete: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000123534/ryto-allegro-sv-jeronimo-premija-siemet-atiteko-vertejai-eugenijai-ulcinaitei.
 4. Gaidienė Anželika 2020: Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema („E. kalba“). – Žodynų diena: lietuvių kalbos dienų renginys, 2020 m. kovo 6 d., Lietuvių kalbos institutas.
 5. Gaidienė Anželika 2018: Kazimiero Būgos etimologinio žodyno kartoteka: nuo popierinės kortelės iki skaitmeninės versijos. – Lavinamasis domesys kalbotyrai: 2-oji mokslinė konferencija, 2018 m. gruodžio 13 d., Dusetos, Kazimiero Būgos biblioteka.
 6. Pokalbis su Anželika Gaidiene apie valgymo veiksmažodžius. – LRT Klasikos laida Ryto allegro, rubrika Kalbos rytas (nuo 34,11 min.), 2018 m. kovo 14 d., kalbino Lina Smolskienė.
 7. Zabarskaitė Jolanta, Gaidienė Anželika 2017: Уникальность литовского языка / Lietuvių kalbos unikalumas. – Europos kalbų dienai skirtas renginys „Atrask savo Europą“, 2017 m. rugsėjo 23 d., Sankt Peterburgas, Rusija.
 8. Pokalbis su Anželika Gaidiene apie gėrimo veiksmažodžius. – LRT Klasikos laida Ryto allegro, rubrika Kalbos rytas (nuo 33 min.), 2017 m. birželio 28 d., kalbino Lina Smolskienė
 9. Gaidienė Anželika 2017: Bendrinės lietuvių kalbos formavimasis nuo XVI iki XX a.: pranešimas, skaitytas 9–10 kl. mokiniams Lietuvių kalbos dienų proga, 2017 m. kovo 2 d., Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija.
 10. Birutė Žemaitytė 2017: Lietuvių kalba – esantiems toli nuo Lietuvos: interviu su Vilma Leonavičiene, Anželika Gaidiene, Rita Miliūnaite. – Portalas tv3.lt, 2017 m. sausio 6 d. Prieiga internete: http://www.tv3.lt/naujiena/895860/lietuviu-kalba-esantiems-toli-nuo-lietuvos .
 11. Rita Urnėžiūtė 2016: Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema – jau sukurta: interviu su Jolanta Zabarskaite, Violeta Meiliūnaite, Alma Ragauskaite, Anželika Gaidiene ir kt. – Gimtoji kalba, 2016 m. vasaris, 9–19.
 1. 2021–2022: participation in the project European Language Equality; ELE (as principal). More on the project in Lithuanian and English. After the conclusion of the project, a report has been published.
 2. 2018–2021: Development of a Virtual Cultural Space Aligned with the Public Needs. Institution in charge of implementing the project: Lithuanian National Library of Martynas Mažvydas. The project is being implemented in association with 24 partners, including the Institute of the Lithuanian Language. The Institute is in charge of transferring the card file of the Kazimieras Būga etymological dictionary into the electronic space. The ILL’s part of the project is being coordinated by Dr A. Gaidienė.
 3. 2018–2021: Development of the Information System of Lithuanian Language Resources (E. kalba). This project was funded with moneys of ‘The Lithuanian Language in Information Technologies’, measure No 02.3.1-CPVA-V-527 for implementing priority 2 ‘Promotion of the Information Society’ of the 2014–2020 European Union fund investment operational program. (One of the participants in the projects)
 4. 2012–2015: Development and Enablement of IRT Solutions and Content to Help Preserve the Lithuanian Language in the Public Domain. Project code VP2-3.1-IVPK-12-K-01-005. The project was implemented under ‘The Lithuanian Language in the Information Society’, measure No VP2-3.1-IVPK-12-K of priority 3 ‘Information Society for All’ of the Economic Growth Operational Programme. (One of the participants in the project.)
 5. 2012: Lithuanian Studies in Hungary, a project funded by the Ministry of Education and Science. (One of the participants in the project.)
 6. 2011–2012: SemTi. (One of the participants in the project.)
 7. 2011–2012: Meta-Nord. A project funded by the European Commission. (One of the participants in the project.)
 8. 2009: Preparation of the Publication Texts of the Suvainiškis Area, a project carried out in 2008–2009 under the Programme for the Protection of Dialects and Ethnic Toponyms of the State Commission of the Lithuanian Language. (One of the participants in the project.)
 1. 8–21 April 2013: an internship at the Institute of the National Corpus of the Czech Language (Prague, the Czech Republic). Supervisor of field research: prof. Frantisek Čermák.
 1. 2022: organising the 19th international EFNIL conference Language and Migration, which took part on 11-13 October 2022, in Vilnius. More on the conference: https://efnil.lki.lt/lt/.
 2. As of January 2022: management of a long-term institutional MTEP programme Development of the operational tendencies of the standard Lithuanian language in society and modern digital lexicographic tools.
 3. 2020–2021: Member of the Works Council at the Institute of the Lithuanian Language.
 4. 2017–2019: Secretary of the Commission for Publishing Publications and Identification of Sources of Finance Thereof at the Institute of the Lithuanian Language.
 5. 2016–2017: Administration of the Information System of Lithuanian Language Resources.
 6. 2014–2017: Secretary of the Academic Ethics Commission at the Institute of the Lithuanian Language.
 7. 2014: development of the Būrai.lt text (in collaboration with D. Bielevičiūtė, R. Mikelionytė, S. Vasiliauskas, G. Šeškevičiūtė and others).
 8. 2012: Organising Užuovėja (Safe Haven), the camp for young researchers (in collaboration with D. Bielevičiūtė, R. Mikelionytė. S. Vasiliauskas, G. Šeškevičiūtė and others).

Other Members