dr. Ramunė Vaskelaitė

dr. Ramunė Vaskelaitė

Senior researcher

Ramunė Vaskelaitė has started her work in the Research Centre of Standard Language and Terminology Centre in 2018. She has defended in 2009 her doctoral thesis in the science of humanities “Sintaksinių ryšių modeliai lietuvių kalbos sintaksėje” (Syntactic Relation Models in Lithuanian Syntax) which was made available while taking her joint doctoral course of the Institute of the Lithuanian Language and Vytautas Magnus University (supervisor prof. habil. dr. Axel Holvoet).

The main scientific research direction is research of standard language norms and usage. The most of attention was focused on the relation of Lithuanian syntactic norms and usage, syntactic composition of the standard language. She analyses any phenomena of other linguistic levels – terminology, spelling and punctuation, morphology – in the aspect of relation of a norm and usage. The main analyzed functioning area of the standard language is the language and terminology of the science of economy.

 1. Vaskelaitė Ramunė. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai. – Bendrinė kalba 89, 2016, 58 p. ISSN 2351-7204: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/89/Vaskelaite_BK_89_straipsnis.pdf
 2. Vaskelaitė Ramunė. Kaip tampa kebli iš pažiūros paprasta simbolinių pavadinimų rašymo taisyklė. – Bendrinė kalba 87, 2014, 35 p. ISSN 2351-7204: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/87/Vaskelaite_BK_87_Straipsnis.pdf
 3. Vaskelaitė Ramunė. Kaštai – vengtina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė? – Kalbos kultūra 86, 2013, 265–308: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/86/KK_86_265_308_Vaskelaite.pdf
 4. Vaskelaitė Ramunė. Abstrakčiųjų daiktavardžių daugiskaitos vartojimas ekonomikos kalboje ir norma. – Kalbos kultūra 85, 2012, 190–215: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/85/Vaskelaite_KK_85_straipsnis.pdf
 5. Vaskelaitė Ramunė. Santrumpos: sandara ir sintaksinė vartosena. – Kalbos kultūra 84, 2011, 60–97: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/84/Vaskelaite_KK_84_straipsnis.pdf
 6. Vaskelaitė Ramunė. Naudininkas veiksmažodinių daiktavardžių junginiuose. – Kalbos kultūra 76, 2003, 43–46: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/76/Vaskelaite_KK_76_straipsnis.pdf
 7. Vaskelaitė Ramunė. Lietuvių kalbos daiktavardiniai junginiai sintaksinių ryšių požiūriu. – Acta Linguistica Lithuanica 48, 2003, 143–158:
  http://lki.lt/acta-linguistica-lithuanica-48.
 8. Vaskelaitė Ramunė. Daiktavardinių junginių vartojimas publicistikoje. – Kalbos kultūra 75, 2002, 93–104: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/75/Vaskelaite_KK_75_straipsnis.pdf
 9. Vaskelaitė Ramunė. Nelietuviškų nekaitomų žodžių sintaksiniai vaidmenys. – Kalbos kultūra 74, 2001, 43–51: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/74/Vaskelaite_KK_74_straipsnis_apie_nelietuvisku_nekaitomu_zodziu_sintaksinius_vaidmenis.pdf
 10. Vaskelaitė Ramunė. Prielinksnio tarp vartojimo polinkiai. – Kalbos kultūra 73, 2000, 77–81: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/73/Vaskelaite_KK_73_straipsnis.pdf
 11. Vaskelaitė Ramunė. Vietininko vartojimas su daiktavardžiais: norma ir vartosenos polinkiai. – Kalbos kultūra 72, 1999, 61–68: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/72/Vaskelaite_KK_72_straipsnis.pdf
 12. Vaskelaitė Ramunė. Vidaus einamasis vietininkas dabartinėje publicistikoje. – Kalbos kultūra 71, 1998, 48–54: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/72/Vaskelaite_K
 1. Vaskelaitė Ramunė. Konferencijos, renginiai: Lietuvos terminologijos forumo konferencijos „Ar kalbės robotai lietuviškai?“ apžvalga. – Gimtoji kalba 7, 2019, 26–29.
 2. Vaskelaitė Ramunė. Recenzijos: Albina Auksoriūtė, Jolanta Gaivenytė-Butler, Solvita Labanauskienė, Asta Mitkevičienė, Robertas Stunžinas, Alvydas Umbrasas. Lietuviškos informatikos ir kompiuterijos terminijos tyrimai. – Gimtoji kalba 4, 2019, 14–18.
 3. Vaskelaitė Ramunė. Mokslinis seminaras, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. – Terminologija 25, 2018, 236–242.
 4. Vaskelaitė Ramunė. Skaitmeninių technologijų keliami iššūkiai ir siūlomi būdai juos įveikti. – Bendrinė kalba 90, 2017,1–2: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/90/Vaskelaite_BK_90_straipsnis.pdf.

Other Members