Ramunė Vaskelaitė

dr. Ramunė Vaskelaitė

Senior researcher
 1. The staff member is subordinate to and shall report directly to the Head of the Center;
 2. Prepares planning and reporting documents (reports) on the instructions of the Head of the Center;
 3. Participates in individual and collective scientific research activities;
 4. Carries out the research tasks outlined in the annual work plan;
 5. Carries out the applied research tasks outlined in the annual work plan;
 6. Disseminates research results;
 7. Actively participates in the meetings and gatherings of both the Center and Institute;
 8. In adherence to the functions listed in these Regulations, carries out any other tasks or assignments of the Director of the Institute and the Deputy Director for Scientific Affairs;
 9. Performs other duties established in the Labor Code of the Republic of Lithuania, the Law on Science and Studies of the Republic of Lithuania, the Statute and Regulations of the Institute, the Regulations of the Center, and other internal legal acts of the Institute.

Dr Ramunė Vaskelaitė has started her work in the Research Centre of Standard Language and Terminology Centre in 2018. In 2009 she defended her doctoral dissertation Syntactic Relation Models in Lithuanian Syntax, which she prepared in the joint graduate programme at the Institute of the Lithuanian Language and Vytautas Magnus University (supervised by Prof Habil. Dr Axel Holvoet).

In her scientific publications she mostly focuses on the interaction between norms and usage of the standard Lithuanian syntax, the syntactic structure of standard language. She is interested in the latest syntactic phenomena and the impact of English language on the syntax of Lithuanian language (she translates from English and Italian as well). From the point of view of the relationship between norms and usage, she also examines phenomena at other levels of language – terminology, spelling and punctuation, morphology.

Fields of research: norms and usage of the standard language.

 1. Vaskelaitė Ramunė 2022: Rašybos variantiškumo astrologijos terminijoje priežastys.– Terminologija 29, 94–119. ISSN 2669-2198. DOI: doi.org/10.35321/term29-06. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/terminologija.
 2. Vaskelaitė Ramunė 2022: Astrologinių pavadinimų rašymas spausdintuose leidiniuose. – Bendrinė kalba 95, 1–32. ISSN 2351-7204. DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2022.95.01. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/2149/2272.
 3. Vaskelaitė Ramunė 2021: Astrologinių pavadinimų rašymas astrologijos svetainėse. – Bendrinė kalba 94, 1–36. ISSN 2351-7204. DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2021.94.0. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba/issue/view/132.
 4. Vaskelaitė Ramunė 2021: Sinoniminės raiškos astrologijos terminijoje priežastys. – Terminologija 28, 192–223. ISSN 1392-267X. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/2096/2226.
 5. Vaskelaitė Ramunė 2020: Vienažodė astrologijos terminija kilmės požiūriu. – Terminologija 27, 128–163. ISSN 1392-267X. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/2029/2120.
 6. Vaskelaitė Ramunė 2020: Santrumpų vertimas ES teisės aktuose: kriterijaus klausimas. – Bendrinė kalba ISSN 2351-7204. DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba.
 7. Vaskelaitė Ramunė 2019: Įvardžiuotinės formos makroekonomikos terminijoje: vartojimo dėsningumai ir svyravimų priežastys. – Terminologija 26, 103–139. ISSN 1392-267X. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2020/03/Terminologija_26_maketas.pdf.
 8. Vaskelaitė Ramunė 2019: Įvardžiuotinių dalyvių vartojimas su priklausomais žodžiais: kodifikuotoji norma ir jos neaiškumai. – Bendrinė kalba 92, 27 p. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/366.
 9. Vaskelaitė Ramunė 2016: Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai. – Bendrinė kalba 89, 58 p. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/89/Vaskelaite_BK_89_straipsnis.pdf.
 10. Vaskelaitė Ramunė 2014: Kaip tampa kebli iš pažiūros paprasta simbolinių pavadinimų rašymo taisyklė. – Bendrinė kalba 87, 35 p. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/87/Vaskelaite_BK_87_Straipsnis.pdf.
 11. Vaskelaitė Ramunė 2013: Kaštai – vengtina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė? – Kalbos kultūra 86, 265–308. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/86/KK_86_265_308_Vaskelaite.pdf.
 12. Vaskelaitė Ramunė 2012: Abstrakčiųjų daiktavardžių daugiskaitos vartojimas ekonomikos kalboje ir norma. – Kalbos kultūra 85, 190–215. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/85/Vaskelaite_KK_85_straipsnis.pdf.
 13. Vaskelaitė Ramunė 2011: Santrumpos: sandara ir sintaksinė vartosena. – Kalbos kultūra 84, 60–97. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/84/Vaskelaite_KK_84_straipsnis.pdf.
 14. Vaskelaitė Ramunė 2003: Naudininkas veiksmažodinių daiktavardžių junginiuose. – Kalbos kultūra 76, 43–46. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/76/Vaskelaite_KK_76_straipsnis.pdf.
 15. Vaskelaitė Ramunė 2003: Lietuvių kalbos daiktavardiniai junginiai sintaksinių ryšių požiūriu. – Acta Linguistica Lithuanica 48, 143–158. Prieiga internete: http://lki.lt/acta-linguistica-lithuanica-48.
 16. Vaskelaitė Ramunė 2002: Daiktavardinių junginių vartojimas publicistikoje. – Kalbos kultūra 75, 93–104. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/75/Vaskelaite_KK_75_straipsnis.pdf.
 17. Vaskelaitė Ramunė 2001: Nelietuviškų nekaitomų žodžių sintaksiniai vaidmenys. – Kalbos kultūra 74, 43–51. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/74/Vaskelaite_KK_74_straipsnis_apie_nelietuvisku_nekaitomu_zodziu_sintaksinius_vaidmenis.pdf.
 18. Vaskelaitė Ramunė 2000: Prielinksnio tarp vartojimo polinkiai. – Kalbos kultūra 73, 77–81. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/73/Vaskelaite_KK_73_straipsnis.pdf.
 19. Vaskelaitė Ramunė 1999: Vietininko vartojimas su daiktavardžiais: norma ir vartosenos polinkiai. – Kalbos kultūra 72, 61–68. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/72/Vaskelaite_KK_72_straipsnis.pdf.
 20. Vaskelaitė Ramunė 1998: Vidaus einamasis vietininkas dabartinėje publicistikoje. – Kalbos kultūra 71, 48–54. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/72/Vaskelaite_K.
 1. Vaskelaitė Ramunė 2022: Kronika: konferencijos, renginiai [seminaro „Lietuvių terminijos ištekliai skaitmeninėje terpėje: naujovės ir ateities perspektyvos“ apžvalga]. – Gimtoji kalba 6, 32–34
 2. Vaskelaitė Ramunė 2022: Apžvalga: Terminologijos 28 numerio apžvalga. – Gimtoji kalba 2, 24–26.
 3. Vaskelaitė Ramunė 2021: Vadovas, darbais ir pavyzdžiu liudijęs priešybių darną. – Kalba – mūsų biografijos dalis: Prano Kniūkštos gyvenimo brūkšniai ir nuveikti darbai. Sudarė R. Vladarskienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 151–157.
 4. Vaskelaitė Ramunė 2021: 4-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“. – Terminologija 28, 267–274. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/2116/2231.
 5. Vaskelaitė Ramunė 2021: Kronika: Tarptautinės mokslinės konferencijos „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“ apžvalga. – Gimtoji kalba 11, 33–36.
 6. Vaskelaitė Ramunė 2021: Apžvalga: Terminologijos 27 numerio apžvalga. – Gimtoji kalba 6, 34–36.
 7. Vaskelaitė Ramunė 2020: Konferencijos, renginiai: Mokslinio seminaro „Terminologija: mokslo ir praktikos klausimai” apžvalga. – Gimtoji kalba 11, 34–36.
 8. Vaskelaitė Ramunė 2020: Mokslinis seminaras „Terminologija: mokslo ir praktikos klausimai”. – Terminologija 27, 282–287. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/2030/2126.
 9. Vaskelaitė Ramunė 2020: Santrumpos. Klausimai ir atsakymų paieškos. – Gimtoji kalba 5, 3–9. Prieiga internete: www.vlkk.lt/naujienos/pakomisiu-naujienos/ramune-vaskelaite-santrumpos-klausimai-ir-atsakymu-paieskos.
 10. Vaskelaitė Ramunė 2019: Konferencijos, renginiai: Lietuvos terminologijos forumo konferencijos „Ar kalbės robotai lietuviškai?“ apžvalga. – Gimtoji kalba 7, 26–29.
 11. Vaskelaitė Ramunė 2019: Recenzijos: Albina Auksoriūtė, Jolanta Gaivenytė-Butler, Solvita Labanauskienė, Asta Mitkevičienė, Robertas Stunžinas, Alvydas Umbrasas. Lietuviškos informatikos ir kompiuterijos terminijos tyrimai. – Gimtoji kalba 4, 14–18. Prieiga internete: http://lituanistusamburis.lt/wp-content/uploads/2019/05/GK-2019_04_Vaskelaite.pdf.
 12. Vaskelaitė Ramunė 2018: Mokslinis seminaras, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. – Terminologija 25, 236–242. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/12/Terrminologija_25_maketas.pdf.
 13. Vaskelaitė Ramunė 2017: Skaitmeninių technologijų keliami iššūkiai ir siūlomi būdai juos įveikti. – Bendrinė kalba 90, 1–2. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/90/Vaskelaite_BK_90_straipsnis.pdf.
 1. Vaskelaitė Ramunė 2022: Makroekonomikos terminija: sinonimijos priežastys, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 135 p. ISBN 978-609-411-332-1. Prieiga internete: http://lki.lt/e-publikacijos.
 2. Vaskelaitė Ramunė 2019: Simboliniai pavadinimai: samprata, grupės sudėtis, rašymas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 60 p. ISBN 978-609-411-250-8. Prieiga internete: http://lki.lt/e-publikacijos.

Other Members