Violeta

dr. Violeta Meiliūnaitė

Senior researcher

Violeta Meiliūnaitė gimė 1978 m. spalio 14 d. Panevėžio r. Mokėsi Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijoje, vėliau persikėlė studijuoti į Vilnių. 2003 m. baigė kalbotyros magistro studijas tuometiniame Vilniaus pedagoginiame universitete (dab. Lietuvos edukologijos universitetas).

2004–2008 m. studijavo jungtinėje Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje. 2009 m. birželio mėnesį apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Pietų panevėžiškių vokalizmas ir jo raidos bruožai“ (vad. prof. dr. Aleksas Girdenis).

Lietuvių kalbos institute dirba nuo 2002 m. – iš pradžių jaunesniąja mokslo darbuotoja, vėliau mokslo ir vyresniąja mokslo darbuotoja.

2009 m. apginta disertacija Pietų panevėžiškių vokalizmas ir jo raidos bruožai (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas, 2009. ISBN 978-9955-12-482-5).

Main scientific interests: dialektologija, geolingvistika, ekonominė lingvistika.

 1. Naujos regionų tapatybės konstravimas. Integralumas, sumanumas, konkurencingumas: [kolektyvinė monografija] / Lietuvių kalbos institutas, Kazimiero Simonavičiaus universitetas. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituta, 2017. p. 169–196.
 2. XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas: [kolektyvinė monografija] / Lietuvių kalbos institutas; [sud. Danguolė Mikulėnienė, Violeta Meiliūnaitė]. – Vilnius: Briedis, 2014. 25–29 p., 49–62 p., 63–75 p., 124–129 p., 197–205 p.
 1. Balčiūnienė, Asta, Rinkauskienė, Regina, Meiliūnaitė, Violeta. Kupiškėnų ir uteniškių paribio šnektų fonetinė kaita XXI a.: Vabalninko, Daršiškių ir Salamiesčio punktų atvejis. Lituanistica. 2017. Nr. 1, 38–60.
 2. Meiliūnaitė, Violeta. Pietiniai panevėžiškiai: bendrieji Ramygalos šnektos bruožai. – Ramygala. Vilnius: Versmės, 2016. 1278–1284 p.
 3. Meiliūnaitė, Violeta. Antano Baranausko tarmių tekstai – kvaziautentiškų tekstų chrestomatija. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 4. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2015 (Vilnius : Petro ofsetas). 248–258 p.
 4. Meiliūnaitė, Violeta, Morozova, Nadežda. Valerijaus Čekmono fonoteka Lietuvių kalbos instituto Tarmių archyve. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 3. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2015 (Vilnius : Petro ofsetas). 269–282 p.
 5. Meiliūnaitė, Violeta. Žemėlapis „Lietuva: tarmės ir etnografiniais regionai“. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013.
 6. Jansone, Ilga, Meiliūnaitė, Violeta, Kregždys, Rolandas. Lapo pavadinimai. – Baltų kalbų atlasas = Baltu valodu atlants = Atlas of the Baltic languages : leksika 1: flora / Lietuvių kalbos institutas, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts ; [sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Anna Stafecka], 2-asis patais. ir papild. leid. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). 290–293 p.
 7. Jansone, Ilga, Meiliūnaitė, Violeta, Kregždys, Rolandas. Avietės pavadinimai. – Baltų kalbų atlasas = Baltu valodu atlants = Atlas of the Baltic languages : leksika 1: flora / Lietuvių kalbos institutas, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts ; [sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Anna Stafecka], 2-asis patais. ir papild. leid. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). 241–250 p.
 8. Jansone, Ilga, Meiliūnaitė, Violeta, Kregždys, Rolandas. Mėlynės pavadinimai. – Baltų kalbų atlasas = Baltu valodu atlants = Atlas of the Baltic languages : leksika 1: flora / Lietuvių kalbos institutas, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts ; [sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Anna Stafecka], 2-asis patais. ir papild. leid. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). 227–234 p.
 9. Jansone, Ilga, Ambrazas, Saulius, Meiliūnaitė, Violeta. Svogūno pavadinimai. – Baltų kalbų atlasas. Leksika I. Flora. CD – Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2013.
 10. Jansone, Ilga, Ambrazas, Saulius, Meiliūnaitė, Violeta. Kiaulpienės pavadinimai. – Baltų kalbų atlasas. Leksika I. Flora. CD  – Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2013.
 11. Meiliūnaitė, Violeta, Rinkauskienė, Regina. Variety of Lithuanian Dialects: Relations with ethnographic regions. Ganetleba. Tbilisi. 2013. ISSN 1512-102X. 96-102 p.
 12. Meiliūnaitė, Violeta. Apie iš naujo surandamas kalbų ir kultūrų sankirtas (analitinė apžvalga). – Acta Linguistica Lithuanica. 2012. T. 67, 191–196.
 13. Meiliūnaitė, Violeta. Lietuvių tarmių mozaika šiandien. Gimtoji kalba. 2012. Nr. 11. p. 3–7. ISSN 0868-5134
 14. Meiliūnaitė, Violeta. Jaunųjų mokslininkų kelias į lietuvių dialektologiją. Gimtasis žodis. 2012. Nr. 10, p. 29-32. ISSN 1235-7151.
 15. Meiliūnaitė, Violeta. Šiuolaikiniai Baltijos ir Šiaurės šalių kalbų ir kultūrų tyrimai: mokslinių seminarų apžvalga. Naujausi kalbų ir kultūrų tyrimai. Vilnius: Petro ofsetas. 2012. ISBN 978-609-420-236-0. 261-268 p.
 16. Meiliūnaitė, Violeta. Šiuolaikinės tarmių duomenų rinkimo ir skelbimo patirtys: atsakyti ir neatsakyti klausimai. Naujausi kalbų ir kultūrų tyrimai. Vilnius: Petro ofsetas. 2012. ISBN 978-609-420-236-0. 91-102 p.
 17. Meiliūnaitė, Violeta. Dialectal and ethnographical regions of Lithuania: affinities and differences. Dialectology and geolingvistics in central Europe. – Opava: Kleinwachter, Frýdek-Místek. 2011. ISBN 978-80-7248-773-8.
 1. Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 4 (sud. Ragaišienė Vilija, Meiliūnaitė Violeta). Vilnius: Petro ofsetas. 2015. ISBN 9986-668-71-9 (įr.), ISBN 978-609-411-163-1.
 2. Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 3 (sud. Meiliūnaitė Violeta, Čepaitienė Agnė). Vilnius: Petro ofsetas. 2015. ISBN 9986-668-71-9 (įr.), ISBN 978-609-411-158-7.
 3. Meiliūnaitė Violeta, Marcišauskaitė, Vida. Rytų aukštaičiai panevėžiškiai: mokomoji knyga. 131, [1] p. : iliustr., portr., žml. ; 22 cm + 1 garso diskas (CD). ISBN 978-609-411-124-2.
 4. XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas: [kolektyvinė monografija] / Lietuvių kalbos institutas; [sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Violeta Meiliūnaitė]. – Vilnius: Briedis, 2014. – 462 p.: iliustr., žml. Santr. angl., latv., lenk., rus., vok. – Bibliogr.: p. 267–279. ISBN 978-9955-26-468-2
 5. Danguolė Mikulėnienė. Bibliografija (sud. Violeta Meiliūnaitė, Vilija Ragaišienė). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. 2012. ISBN 978-5-420-0174-2. 47 p.
 6. Naujausi kalbų ir kultūrų tyrimai (sud. Violeta Meiliūnaitė, Nadežda Morozova). Vilnius: Petro ofsetas. 2012. ISBN 978-609-420-236-0. 277 p.
 7. Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika (sud. Violeta Meiliūnaitė, Asta Leskauskaitė). Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla. 2009. ISBN  9786094110276.

Other Members