Asta Mitkevičienė

dr. Asta Mitkevičienė

Head of research centre, Researcher

2002 m. Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar Lietuvos edukologijos universitetas) baigė lietuvių filologijos bakalauro, 2004 m. – lietuvių filologijos (kalbotyros) magistrantūros studijas (su pagyrimu). 2006–2014 m. su pertraukomis studijavo jungtinėje Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje. 2015 m. apgynė daktaro disertaciją 1918–1940 m. lietuvių literatūros mokslo terminai, už kurią suteiktas humanitarinių mokslų daktaro laipsnis.

Nuo 2002 m. dirba Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centre.

2004–2008 m. atstovavo Lietuvių kalbos institutui Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto Terminologija (TK 37) veikloje. Nuo 2005 m. yra Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kviestinė ekspertė, nuo 2007 m. – jos Terminologijos pakomisės narė. Lietuvių terminologijos forumo dalyvė.

Auksoriūtė A., Gaivenytė-Butler J., Labanauskienė S., Mitkevičienė A., Stunžinas R., Umbrasas A., Zemlevičiūtė P. Lietuviškos informatikos ir kompiuterijos terminijos tyrimai: monografija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas (Mitkevičienė A. Visuomenės nuostatos dėl lietuviškų informatikos ir kompiuterijos terminų: argumentai už ir prieš, p. 308–351).

 1. V. Dubo visuotinės literatūros vadovėlio terminų variantai. – Terminologija 11, Vilnius, 2004, 119–144.
 2. Epo, lyrikos, dramos žanrų ir kitų klasifikacijos vienetų pavadinimai pirmuose lietuviškuose literatūros teorijos vadovėliuose. – Terminologija 12, Vilnius, 2005, 81–106.
 3. Literatūros mokslo terminų antonimija 1922–1942 m. – Terminologija 13, Vilnius, 2006, 134–148.
 4. Ekologijos ir aplinkotyros žodynėlis [recenzija]. – Terminologija 13, Vilnius, 2006, 207–212.
 5. Iš lietuvių literatūros mokslo terminijos istorijos: XIX amžius. – Terminologija 14, Vilnius, 2007, 110124.
 6. Terminologijos komisijos (1921–1926) vaidmuo literatūros mokslo terminijos istorijoje. – Terminologija 20, Vilnius, 2013, 172–179.
 7. Figūrų ir tropų pavadinimai 1918–1940 m. literatūros mokslo darbuose. – Terminologija 21, Vilnius, 2014, 176–191.
 8. Kai kurie terminų sinonimijos aspektai. – Terminologija 22 , Vilnius, 2015, 39–60.
 9. Sinoniminiai terminai 1918–1940 metų lietuvių literatūros mokslo darbuose . – Lietuvių kalba 9, 2015.
 10. Terminas kontekste (žodžių junginio lygmuo). – Terminologija 23 , Vilnius, 2016, 73–104.
 11. Sąvoka lietuvių mokslo kalboje. – Terminologija 24 , Vilnius, 2017, 94–126.
 12. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Kazys Bizauskas ir lietuvių literatūros mokslo terminija. – Terminologija 25 , Vilnius, 2018, 201–234.
 1. Towards Consolidation of European Terminology Resources: Experience and Recommendations from EuroTermBank Project. Edited by S. Rirdance, A. Vasiļjevs. Authors and contributors: Albina Auksoriūtė…, Asta Mitkevičienė… [et. al.]. Riga: Tilde, 2006.
 2. Skolinti terminai ir jų atitikmenys, 2014. Parengė: A. Auksoriūtė, R. Katelytė, A. Kaulakienė, S. Labanauskienė, A. Mitkevičienė, A. Rimkutė, R. Stunžinas, D. Šilobritaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
 1. Terminologijos portalas www.eurotermbank.com (su A. Auksoriūte) mokslinėje konferencijoje Kalbos teorija ir praktika (KTU, 2007 m. lapkričio 9 d.). Tezės išspausdintos tezių rinkinyje Kalbos teorija ir praktika (Kaunas, 2007, 5).
 2. XIX a. lietuvių literatūros mokslo terminijos bruožai mokslinėje konferencijoje Globalizacija: vertimas, skolintos ir tautinės terminijos problemos (VGTU, 2007 m. lapkričio 16–17 d.).
 3. Literatūros mokslo terminų antonimija 1922–1942 m. tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Leksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija (LKI, 2008 m. balandžio 23–25 d.). Pranešimo tezės išspausdintos konferencijos tezių rinkinyje Leksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija (Vilnius, 2008, 36–37).
 4. Tarpukario Terminologijos komisijos vaidmuo lietuvių literatūros mokslo terminijos istorijoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Terminologijos metodologija, jos taikymo dabartis ir ateitis (LKI, 2011 m. spalio 12–13 d.). Žr. tezes.
 5. Figūrų ir tropų pavadinimai 1918–1940 m. literatūros mokslo vadovėliuose tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Terminologija ir terminografija: raida, aktualijos, perspektyvos (LKI, 2013 m. spalio 10–11 d.). Žr. tezes.
 6. Literatūros žanrų ir kūrinių rūšių pavadinimai 1918–1940 m. lietuvių literatūros mokslo darbuose tarptautinėje mokslinėje konferencijoje  Kultūrų migracija, skirtoje akademiko J. Endzelyno 142-osioms gimimo metinėms paminėti (International scientific conference Migration of cultures to commemorate the 142nd anniversary of academician Jānis Endzelīns) (Latvių kalbos institutas, Ryga, 2015 m. vasario 23–24 d.). Žr. tezes.
 7. Kai kurie teoriniai terminų sinonimijos aspektai tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys (LR Seimas, 2015 m. birželio 4–5 d.). Žr. tezes.
 8. Lietuvių eilėdaros terminai 1918–1940 m. tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga (LMA, 2015 m. spalio 26–27 d.). Žr. tezes.
 9. Kontekstinė terminų sinonimija tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Grammatical and lexical variance in language system (Latvijos universitetas, Ryga, 2016 m. kovo 17–18 d.). Tezės išspausdintos pranešimų tezių rinkinyje 52. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences „Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums“ referātu tēzes (Rīga: Latvijas Universitāte, 2016, 49).
 10. Iš literatūros mokslo terminų sinonimijos istorijos (1918–1940 m.) moksliniame seminare Terminologija ir žodžių daryba (LKI, 2016 m. spalio 7 d.).
 11. Termino terminas vartosena tarptautinėje mokslinėje konferencijoje prof. A. Girdeniui atminti Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos (LKI, 2016 m. spalio 19–21 d.). Žr. tezes.
 12. Visuomenės požiūris į informatikos ir kompiuterijos terminų lietuvinimą 2-oje tarptautinėje mokslinėje terminologijos konferencijoje Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys (LKI, Vilnius, 2017 m. birželio 1 d.). Žr. tezes.
 13. Explicit characteristics and features of “term” in academic Lithuanian tarptautinėje konferencijoje Interdisiplinary kowledge-making: Chalenges for LSP research (NHH, Bergenas, Norvegija, 2017 m. birželio 28–30 d.). Žr. tezes.
 14. Sovietizmai ir lietuvių terminologija konferencijoje Į laisvę – kelias ir šalikelės (Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2017 m. rugpjūčio 23 d.).
 15. Nuo termino prie sąvokos: tekstynu paremtas termino sąvoka tyrimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Language in its diversity, skirtoje akademiko J. Edzelyno 145-osioms gimimo metinėms paminėti (Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas, Ryga, Latvija, 2018 m. vasario 22–23 d.). Žr. tezes.
 16. National terminology scenario: Lithuania (kartu su A. Auksoriūte) CEF eTranslation TermBank projekto seminare Terminology for Europe (Viena, Austrija, 2018 m. liepos 13 d.).
 17. Vasario 16-osios Akto signatarų pėdsakai lietuvių literatūros mokslo terminijoje moksliniame terminologijos seminare Lietuvių terminologijos patirtis: Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (LKI, 2018 m. spalio 12 d.).
 1. Nuo 2003 m. kartu su kitais organizuoja tarptautines terminologijos konferencijas ir seminarus.
 2. 2004 m. dalyvavo  Tarptautinės standartizacijos organizacijos TK 37 Terminologija ir kiti kalbos ištekliai (ISO/TC 37 Terminology and other language resources) posėdžiuose Prancūzijoje.
 3. 2005 m. dalyvavo 7-oje Generalinėje INFOTERM asamblėjoje Lenkijoje.
 4. 2005 m. dalyvavo Tarptautinės standartizacijos organizacijos TK 37 Terminologija ir kiti kalbos ir turinio ištekliai (ISO/TC 37 Terminology and other language and content resources) posėdžiuose Lenkijoje.
 5. 2005–2006 m. projektas EUROTERMBANK.
 6. 2017–2019 m. projektas eTranslation TermBank.
 1. 2002–2005 m. programa Terminijos norminimas ir sklaida (Valstybinė lietuvių kalbos komisija).
 2. 2004–2006 m. projektas RaSa (Valstybinis mokslo ir studijų fondas). Kalbotyros terminų tezauro rengimas. www.aruodai.lt.
 3. 2005–2006 m. projektas Aiškinamasis žurnalistikos terminų žodynas (Kultūros ministerija ir kt.).
 4. 2005–2006 m. projektas EUROTERMBANK (Europos Komisija).
 5. 2008 m. projektas Lietuviškų literatūros mokslo terminų žodynas (AVANTEKSTAS) (Valstybinis mokslo ir studijų fondas). Žodyno terminologė.
 6. 2015–2016 m. projektas Lietuviškos informatikos ir kompiuterijos terminijos tyrimai (Valstybinė lietuvių kalbos komisija).
 7. 2017–2019 m. projektas eTranslation TermBank (Europos Komisija).

Other Members