Pasirodė habil. dr. Miroslawo Jankowiako monografija „Šiuolaikinės baltarusių šnektos Lietuvoje. Pirmasis tomas: Varėnos rajonas“

Pasirodė elektroninė Geolingvistikos centro habil. dr. Miroslawo Jankowiako monografija Šiuolaikinės baltarusių šnektos Lietuvoje. Pirmasis tomas: Varėnos rajonas.

Ši knyga yra pirmasis nedidelių monografijų serijos, skirtos Lietuvos baltarusių šnektoms, leidinys. Kiekviena publikacija bus skirta vienam rajonui, pradedant nuo pietų: Varėnos, Šalčininkų, Vilniaus, Trakų, Švenčionių ir Ignalinos. Jose bus aptarti įvairūs aspektai, pradedant istorinėmis ir visuomeninėmis sąlygomis, sociolingvistine situacija ir baigiant tiriamų tarmių struktūra, t. y. atrinktomis fonetinėmis, morfologinėmis ir sintaksinėmis ypatybėmis, leksika ir frazeologizmais. Labai svarbi problema taip pat yra tiriamų šnektų skoliniai, pirmiausia baltizmai, tarp jų ir lituanizmai, polonizmai, rusicizmai. Be to, knygoje pateikiamas Varėnos rajono baltarusių šnektų žodynėlis ir atrinkti tirtų kaimų šnektų tekstai.

Habil. dr. Miroslawo Jankowiako monografija Šiuolaikinės baltarusių šnektos Lietuvoje. Pirmasis tomas: Varėnos rajonas