Išleista dr. Violetos Meiliūnaitės sudaryta knyga „Taujėnų apylinkių tekstai“

Išleista Geolingvistikos centro vyresniosios mokslo darbuotojos dr. Violetos Meiliūnaitės sudaryta knyga Taujėnų apylinkių tekstai.

Tai 16-a Lietuvių kalbos institute leidžiamos tarminių šaltinių serijos „Tarmių tekstynas“ knyga. Kaip ir kiti šios serijos leidiniai, ji pristato vieną iš Europos kalbų atlaso (Atlas linguarum Europae) punktų. Tokių punktų Lietuvoje iš viso 42, jų visų specifiką tikimasi atspindėti atskiromis „Tarmių tekstyno“ knygomis.

Knygą Taujėnų apylinkių tekstai sudaro įvadinė dalis, kurioje pristatoma Taujėnų ir jų apylinkių istorija, ryšys su iškiliais Lietuvos visuomenės veikėjais ir svarbiais įvykiais, šnektos padėtis kaimynų kontekste, tarminės kalbos ypatybės, ir transkribuoti šnektos tekstai su komentarais. Įvadinė dalis orientuojama ne tik į „grynuosius“ kalbininkus, bet ir į kiek platesnę visuomenę, todėl joje pateikiama nemažai kraštotyrinės medžiagos. Komentaruose stengiamasi akcentuoti tarminių ypatybių išskirtinumus, atkreipti dėmesį į leksikos įdomybes, paaiškinti, apie kokius istorinius įvykius kalba pateikėjai, parodyti ir gretimų skirtingoms patarmėms priklausančių šnektų ypatybių persipynimą. Taujėnų šnekta tarsi įsiterpusi tarp pagrindinės panevėšiškių patarmės dalies, širvintiškių ir anykštėnų, todėl neretai ir pateikėjų kalboje aiškiai matyti kalbinių ypatybių netolygumas. Knygos pabaigoje pridedamas naudotos literatūros sąrašas ir išsami santrauka anglų kalba. Prie knygelės pridedama ir laikmena su transkribuotų tekstų garso įrašais.

Leidinys skiriamas ne vien Taujėnų ir jų apylinkių gyventojams, bet ir besidomintiesiems istorija, kraštotyra, tarmių raida ir autentiška krašto dokumentika. Į šiuos puslapius stengtasi sudėti gyvąją žmonių atmintį, kuri didžiųjų įvykių kontekste dažnokai lieka nuošalyje, bet kaip tik ji geriausiai ir atspindi (ne)paparastą kasdienį gyvenimą.

Leidinį galite įsigyti Lietuvių kalbos instituto knygynėlyje (Petro Vileišio g. 5, Vilnius). Knygynėlis dirba antradieniais−ketvirtadieniais 10−12 val. ir 14−17 val. Daugiau informacijos tel. +370 523 46058 ir el. p. .