Pasirodė dr. Nijolės Tuomienės monografija „Kalba ir tapatybė Pietryčių Lietuvos ir Baltarusijos paribiuose (XX a. II pusė – XXI a. pradžia). 1 dalis“

Pasirodė elektroninė Geolingvistikos centro vyresniosios mokslo darbuotojos dr. Nijolės Tuomienės monografija Kalba ir tapatybė Pietryčių Lietuvos ir Baltarusijos paribiuose (XX a. II pusė – XXI a. pradžia). 1 dalis.

Ši monografija – tai pirmoji pietrytinio Lietuvos paribio ir etninių Lietuvos plotų Baltarusijoje sociolingvistinio ir etnolingvistinio konteksto analizės, kelių kalbų paplitimo, kodų ir kalbų funkcijų kaitos tyrimo dalis, kuri papildys jau turimas žinias apie vieną įdomiausių ir sudėtingiausių regionų – pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių paribius su Baltarusija, taip pat – ir lietuvių kalbos likimą šiaurvakarinėje Baltarusijos dalyje – lietuviškose salose, kuriose iki XX a. vidurio dar skambėjo pietų aukštaičių šnektos.

Monografija parengta remiantis lingvistiniais ir sociolingvistiniais Pietryčių Lietuvos paribių ir lietuviškų salų Baltarusijoje tyrimais. Darbe analizuojami duomenys, surinkti iš 17-os Lietuvių kalbos atlaso (LKA) punktų, esančių pietiniame ir pietrytiniame Lietuvos pakraščiuose, ir iš 4-ių LKA punktų, buvusių ar dar esančių lietuviškose salose Baltarusijoje. Tiriamosios medžiagos laikotarpis apima beveik septynis dešimtmečius – nuo XX a. antrosios pusės iki XXI a. antrojo dešimtmečio.

Monografija suteiks naudingų duomenų pirmiausia dialektologams ir sociolingvistams, etnologams ir etnolingvistams, baltistams ir slavistams, istorikams ir kalbos istorijos specialistams.

Dr. Nijolės Tuomienės monografija Kalba ir tapatybė Pietryčių Lietuvos ir Baltarusijos paribiuose (XX a. II pusė – XXI a. pradžia). 1 dalis