Naujiena! Pasirodė naujas žurnalo „Terminologija“ numeris

Džiugiai pranešame, kad jau išleistas naujas – 30-asis – tarptautinio mokslo žurnalo Terminologija numeris!

Sukaktuviniame 30-ajame numeryje recenzuotų straipsnių negausu – tik aštuoni, tačiau nagrinėjamos įvairios temos: ir jau žurnale analizuotos, kaip terminų variantiškumas, antonimija, ir dar mažai tyrinėtos temos, kaip daiktavardėjimas ir daiktavardiškumas terminijoje, eponiminių terminų vartosena. Lietuviškuose straipsniuose aprėptos skirtingos sritys: aprangos, architektūros ir statybos, makroekonomikos, medicinos terminija, šunų veislių pavadinimai. Spausdinamas ir proginis straipsnis, skirtas Lietuvos Respublikos terminų banko gyvavimo 20-mečiui. Pirmajame numerio skyriuje TERMINOLOGIJA IR DABARTIS publikuojami du užsienio autorių straipsniai: pirmajame nagrinėjama Viduržemio jūros regiono dieta, atskleidžiama, kaip terminų bazes veikia variantiškumas, susidarantis dėl specialistų grupių skirtumų, antrajame – terminologijos mokymo metodų modernizavimas Skopjės šventųjų Kirilo ir Metodijaus universiteto vertimo studijose. TERMINOLOGIJOS ISTORIJOS skyriuje skelbiamas vienas straipsnis, kuriame nagrinėjama medicinos terminų antonimija Kazimiero Buinevičiaus Vidaus ligų klinikos vadovėlyje (1928–1930).

Trečiajame skyriuje pristatomi Vengrijos vertimų ir atestavimo biuro išleisto terminologijos žinyno trys leidimai (2017, 2019, 2021) ir rengiamas ketvirtasis jo leidimas, pateikiama 5-osios tarptautinės mokslinės konferencijos „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“ apžvalga, publikuojama jau keletą metų gerokai sutrumpėjusi naujausių terminų žodynų rodyklė ir žurnalo 21–30 numerių publikacijų antraščių rodyklė.

Vyriausioji redaktorė dr. Albina Auksoriūtė

Leidinį galite įsigyti Lietuvių kalbos instituto knygynėlyje (Petro Vileišio g. 5, Vilnius). Knygynėlis dirba antradieniais−ketvirtadieniais 10−12 val. ir 14−17 val. Daugiau informacijos tel. (8 5) 234 6058 ir el. p. .