Pasirodė dr. Aurelijos Tamulionienės, Nidos Poderienės, doc. dr. Sonatos Vaičiakauskienės mokslo studija „Lietuvos mokyklų lenkų ir rusų kalba mokinių kalbos vartojimo polinkiai ir kalbinės nuostatos“

Pasirodė elektroninė Bendrinės kalbos tyrimų centro mokslininkių dr. Aurelijos Tamulionienės, Nidos Poderienės ir Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos ekspertės doc. dr. Sonatos Vaičiakauskienės mokslo studija Lietuvos mokyklų lenkų ir rusų kalba mokinių kalbos vartojimo polinkiai ir kalbinės nuostatos.

Mokyklų lenkų ir rusų ugdomąja kalba mokiniams, kaip ir visiems Lietuvoje gimusiems ir augantiems vaikams, lietuvių kalba – tėvynės kalba. Lietuvių kalbos mokomasi nuo ikimokyklinio ugdymo iki baigiant mokyklą pagal vienodas visoms Lietuvos mokykloms lietuvių kalbos ir literatūros bendrąsias programas, lietuvių kalbos mokymosi pasiekimai įvertinami įgyjant pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Lietuvių kalbos vartojimą palaikanti kalbinė aplinka ir teigiamos nuostatos, veikiančios kalbinį elgesį, padeda sparčiau išmokti kalbą, kalbinė kompetencija įgyjama ir jos mokantis, ir vartojant visose komunikacinėse srityse bei kontekstuose.

Studijoje parodomas mokyklose lenkų ir rusų kalba besimokančių vaikų kalbinis paveikslas, pradedant kalbos vartojimo polinkiais ir baigiant kalbinių nuostatų ir mokymosi ryšiu. Ši studija naudinga tyrėjams, mokytojams, tautinių mažumų mokyklose besimokančių vaikų tėvams, švietimo ir kalbos politikos formuotojams.

Dr. Aurelijos Tamulionienės, Nidos Poderienės, doc. dr. Sonatos Vaičiakauskienės mokslo studija Lietuvos mokyklų lenkų ir rusų kalba mokinių kalbos vartojimo polinkiai ir kalbinės nuostatos