Išleista dr. Ritos Šepetytės knyga „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos veikalo „Taislius augyminis“ bendrinių žodžių indeksas“

Išleista dr. Ritos Šepetytės knyga Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos veikalo „Taislius augyminis“ bendrinių žodžių indeksas.

Indekse pateikti visi Jurgio Ambraziejus Pabrėžos veikale Taislius augyminis pavartoti bendriniai žodžiai, transponuoti į bendrinę kalbą (tikrinių žodžių rodyklės išspausdintos trečiojoje knygos perrašo dalyje). Į Indeksą įtraukti ir kai kurie vietovardžių rodyklėje nurodyti žodžiai: būdvardžiai, padaryti iš pasaulio šalis reiškiančių žodžių (pietinė ir t. t.), daiktavardžiai ežeras, kalnas, daiktavardžio žemė vietininkas, kuris nebuvo pateiktas vietovardžių rodyklėje kaip junginio žodis.

Indeksas galėtų būti naudingas kalbos istorikams, dialektologams (J. A. Pabrėža rašė žemaitiškai), galbūt botanikams, žinoma, ir visiems tiems, kurie domisi J. A. Pabrėžos rankraštiniu palikimu.

Knygos pratarmė

Leidinį galite įsigyti Lietuvių kalbos instituto knygynėlyje (Petro Vileišio g. 5, Vilnius). Knygynėlis dirba antradieniais−ketvirtadieniais 10−12 val. ir 14−17 val. Daugiau informacijos tel. +370 523 46058 ir el. p. .