Showing 1-12 of 23 results

Daukšių apylinkių tekstai

2019-12-21
„Daukšių tarmių tekstai“ tęsia Lietuvių kalbos institute leidžiamą tarminių šaltinių seriją „Tarmių tekstynas“. Tai dešimtasis serijos leidinys, kuriame pristatoma Daukšių ir jo apylinkių šnekta, priklausanti vakarų aukštaičių kauniškių patarmei. Jį …

Grasilda Blažienė BIBLIOGRAFIJA

2019-09-02
Paskutinėmis vasaros dienomis Lietuvių kalbos institutas išleido Baltų kalbų ir vardyno tyrimo centro vadovės bibliografiją, kuri taip ir vadinasi – Grasilda Blažienė BIBLIOGRAFIJA. Leidinį sudarė profesorės kolegos. Profesorės Grasildos Blažienės …

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos Geografija

2019-07-10
Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849) ne tik laikomas lietuvių botanikos tėvu, jis yra ir pirmojo lietuviško (parašyto žemaitiškai) geografijos vadovėlio autorius. Lietuvių kalbos instituto išleistoje knygoje „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos Geografija" skelbiamas …

Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai

2019-02-01

Ar žinojote, kad Lietuvių kalbos institute saugomos „Lietuvių kalbos žodyno“ kartotekos yra seniausia lietuvių kalbos žodžių sankaupa (pradėta kaupti 1902 m.)? Šias kartotekas sudaro daugiau kaip 5 mln. įrašų. Kasmet dialektologinių ekspedicijų …

Tarmių tekstynas „Akmenės apylinkių tekstai“

2019-01-15

„Akmenės apylinkių tekstai“ yra aštuntasis „Tarmių tekstyno“ serijos leidinys, kurį sudaro knyga ir kompaktinė plokštelė. Šioje knygoje bendrai aprašomos Akmenės apylinkių šnektos ypatybės, atskirai aptariami ypatingesni, ypač su vokalizmu susiję …