Showing 1-12 of 65 results

Atnaujinti „Kanceliarinės kalbos patarimai“

2022-07-05
Kanceliarinės kalbos patarimai, pasirodę 1993 m., sulaukė penkių knyginių leidimų (pagrindinis rengėjas Pranas Kniūkšta, taip pat prisidėjo Elena Oginskienė, Rasa Mielkuvienė, Dana Vainauskienė). 2007 m. išėjo 6-asis (internetinis) leidimas, pagal …

Išleista dr. Vilijos Sakalauskienės mokslo studija

2022-03-16

Mokslo studijoje, remiantis tarminių žodynų pavyzdžiais, analizuojamas žmogaus vaizdinys, susiformavęs lietuvių tarmėse, kurių duomenys užfiksuoti leksikografiniuose šaltiniuose. Lietuvių etnolingvistikoje iki šiol nebuvo taip išsamiai tyrimams pasitelkiami tarminių žodynų duomenys. Bet …

Prof. habil. dr. Danguolės Mikulėnienės mokslo studija

2022-02-22

Išleista prof. habil. dr. Danguolės Mikulėnienės mokslo studija Lietuvių kalbos instituto istorija 1: lietuvių kalbos ir kalbotyros institucionalizacija. Šioje mokslo studijoje, remiantis archyviniais dokumentais, išsamiai nagrinėjama 1939–1940 m. Antano Smetonos lituanistikos …