demo_image

dr. Laimutis Bilkis

Senior researcher

 1. The staff member is subordinate to and shall report directly to the Head of the Center;
 2. Prepares planning and reporting documents (reports) on the instructions of the Head of the Center;
 3. Participates in individual and collective scientific research activities;
 4. Carries out the research tasks outlined in the annual work plan;
 5. Carries out the applied research tasks outlined in the annual work plan;
 6. Disseminates research results;
 7. Actively participates in the meetings and gatherings of both the Center and Institute;
 8. In adherence to the functions listed in these Regulations, carries out any other tasks or assignments of the Director of the Institute and the Deputy Director for Scientific Affairs;
 9. Performs other duties established in the Labor Code of the Republic of Lithuania, the Law on Science and Studies of the Republic of Lithuania, the Statute and Regulations of the Institute, the Regulations of the Center, and other internal legal acts of the Institute.

Laimutis Bilkis was born on 19 May 1969 in Darželiai village (Ignalina district municipality). In 1987, he graduated from Linkmenai secondary school (Ignalina district m.). In 1987-1992, L. Bilkis studied at Vilnius Pedagogical Institute, Faculty of Lithuanian Studies. Since 1992 he has been working at the Department of Onomastics at the Institute of the Lithuanian Language. He held the position of the head of the Department from 16 September 2003 until the end of 2007. In 1998, Laimutis Bilkis defended the doctoral thesis in the field of Humanities (the thesis title: ,,Lietuvių priesaginės darybos helonimai“ // “Lithuanian suffix-derived helonyms”). In 2008, he published a monograph ,,Lietuvių helonimų daryba: priesaginiai ir priesagėtieji helonimai“  (“The Composition of Lithuanian Helonyms: Suffixal and Suffixed Helonyms”). Since 2015, Dr. Bilkis holds the position of the senior researcher at the Research Center of the Baltic Languages and Onomastics and, together with other members of the Center, is a co-author of “The Dictionary of Lithuanian Place Names” (,,Lietuvos vietovardžių žodynas“). 

Research interests:  Lithuanian place names. 

 1. Helonimai K. Būgos „Nomina propria“ kartotekoje. – Kazimiero Būgos konferencija: etimologija ir onomastika (konferencijos programa ir tezės). – Vilnius, 1993, 8–9.
 2. Vietovardžių su priešdėliu pa- ir galūne kirčiavimas. – Kalbos kultūra 67, 1995, 79–86.
 3. Dėl kai kurių senųjų helonimų kilmės bei darybos. – Kazimiero Būgos konferencija: etimologija ir onomastika (konferencijos programa ir tezės). – Vilnius, 1996, 5–6.
 4. Lietuvių helonimai: termino teikimas, sąvoka, vieta toponiminėje sistemoje. – Lituanistica 1(29), 1997, 35–57.
 5. Dėl lietuvių senųjų helonimų. – Lituanistica 3(31), 1997, 54–65.
 6. Dėl lietuvių upėvardžio Pamalgebala kilmės. – Baltistica 32(1), 1997, 117–118.
 7. Dėl prieškirtinio u. supriešakėjimo reiškinių lietuvių helonimijoje. – Jaunųjų kalbininkų konferencija. – Vilnius, 1997.
 8. Lietuvių priesaginės darybos helonimai. / Daktaro disertacija. – Vilnius, 1998.
 9. Lietuvių priesaginės darybos helonimai. / Daktaro disertacijos santrauka. – Vilnius, 1998.
 10. Lietuvių priesaginiai deminutyviniai helonimai. – Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 41, 1999, 51–95.
 11. Dėl Cz. Miłoszo gimtojo kaimo vardo. – Darbai ir dienos 10(19), Kaunas, 1999, 313–314.
 12. Litauische Namenforschung seit 1990. – Namenkundliche Informationen 79/80, 2001, 245–260 (su G. Blažiene).
 13. Vandenvardžiai. – Lygumai. Stačiūnai. Vilnius: Versmė, 2001,  593–599.
 14. Dėl kalno vardo Ledakalnis. – Kalbos kultūra 74, 2001, 104–108.
 15. Dėl vietovardžių kilmės aiškinimo „Lietuvos vietovardžių žodyne“. – Kazimiero Būgos konferencija: etimologija ir onomastika (konferencijos programa ir tezės). – Vilnius, 2001, 12–14.
 16. Dėl miesto vardo Kaišiadorys kilmės. – Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 47, 2002, 1–7.
 17. Tauragnų vandenvardžiai. – Tauragnai, Vilnius: Versmė, 2005, 1029–1035.
 18. Dėl kai kurių lietuvių vandenvardžių kilmės. – Baltų onomastikos tyrimai, Vilnius, 2006, 47–62.
 19. Lietuvos vietovardžių žodynas. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2008. T. 1, 1–213.
 20. Lietuvių helonimų daryba: priesaginiai ir priesagėtieji helonimai. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2008.
 21. Baisogalos valsčiaus vandenvardžiai. – Baisogala, 2009, Vilnius: Versmė, 356–365.
 22. Panemunėlio vandenvardžiai. – Panemunėlis, 2011, Vilnius: Versmė, D. 2, 1332–1340.
 23. Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė. – Gimtoji kalba 8, 2011, 3–10.
 24. Dėl kai kurių lietuvių oikonimų darybos ir kilmės dvejopumo. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Regioninė onomastika: ką sužinome iš vardyno“ (tezės). – Kaunas, 2011, 8–9.
 25. Dėl kai kurių lietuvių oikonimų darybos ir kilmės dvejopumo. – Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai66, 2012, 99–118.
 26. Lietuvoje yra kaimai Žiuriai, Žiūriai ir Žiūrai. Kaip atsirado šie skirtingi variantai? – Gimtoji kalba 7, 2012, 12.
 1. Dar kartą dėl kai kurių lietuvių vandenvardžių kilmės. – Baltų onomastikos tyrimai 2, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011, 9–25. ISBN 978-609-411-068-9
 2. Dėl kai kurių lietuvių vandenvardžių kilmės (II). – Acta Linguistica Lithuanica LXXI, 2014, 147–157. ISSN 1648-4444
 3. Lietuvos vietovardžių žodynas 2. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, 224–242; 246–247; 249–253; 303–323; 346–454. ISBN 978-609-411-135-8
 4. Dėl miestelio vardo Saldùtiškis raidos ir kilmės. – Baltistica 50(2), 2015, 331–346. ISSN: 0132-6503, eISSN: 2345-0045; prieiga internete
 5. Šeduvos vandenvardžiai. – Šeduva, Vilnius: Versmė, 2016, 340–362.
 6. Ignalinos miesto ir jo vardo raida bei kilmė. – Acta Linguistica Lithuanica 75, 2017, 274–293. ISSN 1648-4444

Other Members