Tęstinis Lietuvių kalbos (iki 1990 m. Lietuvių kalbos ir literatūros) instituto leidinys.

Acta Linguistica Lithuanica
(Lietuvių kalbotyros klausimai)

 

Atsakingoji redaktorė GRASILDA BLAŽIENĖ (nuo 2010 06 29)

Redakcijos sekretorė DALIA KAČINAITĖ (nuo 2010 06 29)

 

Lietuvių kalbos instituto leidinys Acta Linguistica Lithuanica (Lietuvių kalbotyros klausimai) išeina du kartus per metus. Jame spausdinami straipsniai bei recenzijos lietuvių ir baltų kalbotyros klausimais. Be to, skiriama dėmesio lietuvių bei baltų filologijai ir lyginamajai bei bendrajai kalbotyrai

Acta Linguistica Lithuanica 80
Skaityti plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 79
Mokslo žurnalas „Acta Linguistica Lithuanica“ (toliau – ALL) turi susiformavusią aiškią misiją Lietuvos ir pasaulio lituanistinių žurnalų kontekste: daugiausia jame spausdinami straipsniai, susiję su lietuvių ir baltų kalbotyros klausimais, lyginamosios …
Skaityti plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 78
Skaityti plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 77
Skaityti plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 76
Skaityti plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 75
75 TOMAS
Skaityti plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 74
74 TOMAS
Skaityti plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 73
73 TOMAS
Skaityti plačiau
Acta Linguistica Lithuanica 72
72 TOMAS
Skaityti plačiau

Straipsnius, recenzijas bei siūlomus recenzuoti leidinius prašome siųsti redakcijos adresu.