Naujiena! Pasirodė naujas „Acta Linguistica Lithuanica“ numeris

Džiugiai pranešame, kad jau pasirodė 86-asis mokslo žurnalo „Acta Linguistica Lithuanica“, tyrinėjančio lietuvių ir baltų kalbotyrą, numeris! Žurnalo leidimą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

Leidinyje rasite dr. Jūratės Pajėdienės straipsnį „Apie Kiprijono Lukausko surašyto „Pamoksło Isz Prisakimu Diewa“ […] (1797) atitiktį Karolio Fabiani „Missyi Apostolskiey Część II“ (1783) tekstams“, dr. Zinaidos Pakholok straipsnį „Ukrainiečių kalbos formavimasis Mikolajaus Kruševskio moksliniame palikime“, dr. Laimučio Bilkio tekstą „Dėl kai kurių lietuvių vietovardžių „Gùdas“ radimosi aplinkybių, kilmės ir motyvacijos“, dr. Rimos Bakšienės straipsnį „Dar kartą dėl aukštaičių patarmių transkripcijos tarptautinės fonetinės abėcėlės rašmenimis (keletas tikslintinų atvejų)“, dr. Anželikos Gaidienės ir dr. Aurelijos Tamulionienės straipsnį „Europos kalbų lygybė skaitmeniniame amžiuje: Lietuvos atvejis“, Giedriaus Alkausko straipsnį „Matematika, kalba, poezija: sąveikos ir traukos“, Márcia Sipavicius Seide tekstą „Lietuviški moterų asmenvardžiai kaip iš bendrinių daiktavardžių kilę kultūriniai vardai gimtosios lietuvių kalbos vartotojų požiūriu“ ir daug kitų straipsnių.

Leidinį galite įsigyti Lietuvių kalbos instituto knygynėlyje .