Showing 1-12 of 47 results

Acta Linguistica Lithuanica 79

2019-01-25

Mokslo žurnalas „Acta Linguistica Lithuanica“ (toliau – ALL) turi susiformavusią aiškią misiją Lietuvos ir pasaulio lituanistinių žurnalų kontekste: daugiausia jame spausdinami straipsniai, susiję su lietuvių ir baltų kalbotyros klausimais, lyginamosios …

Acta Linguistica Lithuanica 76

2018-01-09
(atsisiųsti) TURINYS / CONTENTS Naglis Kardelis Lengvi lietuvių kalbos sparnai………………………………………………………………. 11 S T R A I P S N I A I / A RT I C L E S …