Mokomoji knyga „Rytų aukštaičiai širvintiškiai“

„Rytų aukštaičiai širvintiškiai“ – paskutinė serijos „Lietuvių kalbos tarmės mokyklai“ knyga, skirta rytų aukštaičiams. Jos skaitytojai supažindinami su širvintiškių patarme, kuri yra viena mažiausių lietuvių kalbos patarmių. Pietiniai jos pakraščiai aplenkėję, todėl tradicinės patarmės plotas dar šiek tiek sumažėjęs. Vis dėlto širvintiškiai, kaip ir visų kitų lietuvių kalbos tarmių atstovai, šneka labai vaizdinga, gyva ir įdomia kalba.

Ši knyga skaitytojams padės susipažinti su širvintiškių patarme. Pateikti tekstai turėtų sudominti vaizdingais pasakojimais. Mokiniai išmoks naujų žodžių, frazeologizmų, palyginimų ir pan. Be pasakojimų, skaitytojai ras pasakų, dainų, mįslių, tarminės kūrybos ir kt.

Knygoje ir kompaktinėje plokštelėje skelbiami tekstai imti iš Žanetos Markevičienės asmeninio archyvo ir Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro Tarmių archyve turimų įrašų.

Valdimanto Markevičiaus parengta dalis apie širvintiškių patarmės fonetiką ir transkribuoti tekstai imti iš jo nebaigtos rašyti daktaro disertacijos „Rytų aukštaičių širvintiškių tarmės fonologinė sistema. Prozodija ir vokalizmas“.

Serijos „Lietuvių kalbos tarmės mokyklai“ leidiniai – tai mokomosios knygos su kompaktinėmis plokštelėmis mokytojams ir moksleiviams, padėsiančios susipažinti su visomis tarmėmis, plėsti akiratį, turtinti žodyną ir daugiau sužinoti apie gimtojo krašto kultūrą, istoriją, žmonių savimonę, lietuvių santykius su kitomis tautomis.

Mokomosios knygos „Rytų aukštaičiai širvintiškiai“ turinys (PDF).

Leidinį galima įsigyti Lietuvių kalbos instituto knygynėlyje ir didžiuosiuose Lietuvos knygynuose. Daugiau informacijos el. p.: