Naujas serijos „Tarmių tekstynas“ leidinys „Leipalingio apylinkių tekstai“

Naujajame serijos „Tarmių tekstynas“ leidinyje pristatoma Leipalingio ir jo apylinkių šnekta, priklausanti pietų aukštaičių patarmei. Jį sudaro knyga ir kompaktinė plokštelė su garso įrašais.

Šiame leidinyje glaustai aptarta Leipalingio miestelio ir jo apylinkių istorija, XIX a. pabaigos ir XXI a. pradžios sociolingvistinė situacija, apžvelgtos svarbiausios ir ryškiausios fonologijos, akcentologijos, morfologijos, sintaksės ir leksikos ypatybės. Išsamia fonetine transkripcija užrašytuose tarminiuose pasakojimuose atsispindi vaizdingo Dzūkijos kampelio istorija, buitis, žmonių pasaulėvoka, papročiai ir tradicijos, kasdieniai darbai, šventės, šeimos, giminės, kaimynų ir bičiulių santykiai, įvairių gyvenimo tarpsnių prisiminimai.

Tarmių tekstyno „Leipalingio apylinių tekstai“ turinys (PDF).

Knygą sudarė, įvadą ir komentarus parašė bei kompaktinę plokštelę sudarė Asta Leskauskaitė.  Programavo Evaldas Ožeraitis. Leidinio ir kompaktinės plokštelės rengimą bei leidybą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

Leidinį galima įsigyti Lietuvių kalbos instituto knygynėlyje ir didžiuosiuose Lietuvos knygynuose. Daugiau informacijos – el. p. .