Mokslo žurnalas rengiamas kartu su kolegomis iš kitų Lietuvos ir užsienio mokslo institucijų: Klaipėdos universiteto, Lietuvos istorijos instituto, Šiaulių universiteto, Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Ilinojaus universiteto Čikagoje.

Trumpas aprašymas
Trumpas aprašymas
Trumpas aprašymas
Trumpas aprašymas
Trumpas aprašymas
Trumpas aprašymas
Trumpas aprašymas
Archivum Lithuanicum 1, 1999

Archivum Lithuanicum:

Klaipėdos universitetas
Lietuvių kalbos institutas
Šiaulių universitetas
University of Illinois at Chicago
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas

Redaktorių kolegija / Editorial Board:

Prof. habil. dr. GIEDRIUS SUBAČIUS (filologija / philology),
(vyriausiasis redaktorius / editor),
University of Illinois at Chicago

Dr. BIRUTĖ TRIŠKAITĖ (filologija / philology),
(vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja / associate editor),
Lietuvių kalbos institutas, Vilnius

Habil. dr. ONA ALEKNAVIČIENĖ (filologija / philology),
Lietuvių kalbos institutas, Vilnius

Prof. habil. dr. ROMA BONČKUTĖ (filologija / philology),
Klaipėdos universitetas

Prof. dr. PIETRO U. DINI (kalbotyra / linguistics),
Università di Pisa

Prof. habil. dr. JOLANTA GELUMBECKAITĖ (kalbotyra / linguistics),
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

Dr. REDA GRIŠKAITĖ (istorija / history),
Lietuvos istorijos institutas, Vilnius

Doc. dr. BIRUTĖ KABAŠINSKAITĖ (filologija / philology),
Vilniaus universitetas

Prof. habil. dr. BRONIUS MASKULIŪNAS (filologija / philology),
Šiaulių universitetas

Doc. dr. JURGIS PAKERYS (filologija / philology),
Vilniaus universitetas

Prof. habil. dr. RŪTA PETRAUSKAITĖ (filologija / philology),
Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas

Habil. dr. CHRISTIANE SCHILLER (kalbotyra / linguistics),
Humboldt-Universität zu Berlin

Prof. dr. WILLIAM R. SCHMALSTIEG (kalbotyra / linguistics),
Pennsylvania State University, University College

Habil. dr. DARIUS STALIŪNAS (istorija / history),
Lietuvos istorijos institutas, Vilnius

Dr. MINDAUGAS ŠINKŪNAS (kalbotyra / linguistics),
Lietuvių kalbos institutas, Vilnius

Dr. AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ (filologija / philology),
Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas

Dr. JURGITA VENCKIENĖ (filologija / philology),
Lietuvių kalbos institutas, Vilnius

Žurnalo Archivum Lithuanicum knygų serijos Bibliotheca Archivi Lithuanici knygos:

1. Giedrius Subačius, Kalikstas Kasakauskis: Lietuvių bendrinės kalbos konjunktūra, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2001.
2. Vaidotas Rimša, Jano Maleckio ir Jano Sekliuciano polemika dėl katekizmo kanoninio vertimo, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2001.
3. Giedrius Subačius (par.), X.D.K.P.S. Lietuvių kalbos gramatika: XIX amžiaus pradžia, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.
4. Jolanta Gelumbeckaitė, Jost Gippert (Hrsg.), Das Baltikum im sprachgeschichtlichen Kontext der europäischen Reformation, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005.
5. Vilma Žaltauskaitė (par.), Povilas Januševičius. Visokių atsitikimų sąrasza: 1895–1898, Vilnius: LII leidykla, 2004.
6. Milda Lučinskienė (par.), Jono Jaknavičiaus 1647 metų Ewangelie polskie y litewskie, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005.
7. Sergejus Temčinas, Marina Čistiakova, Galina Miškinienė, Nadiežda Morozova (sud.), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalbos, kultūros ir raštijos tradicijos, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2009.
8. Vilma Zubaitienė, Neišlikusių XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos rankraštinių žodynų fragmentai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009.
9. Artūras Judžentis (par.), Danielius Kleinas ir jo epocha. Straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010.
12–14 žurnalo tomų leidyba remiama pagal Lietuvos mokslo tarybos remiamą projektą (sut. nr. LIT-2-57) / The publishing of vol. 12–14 was funded by a grant (No. LIT-2-57) from the Research Council of Lithuania.

Archivum Lithuanicum

Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5
LT-10308, Vilnius, Lietuva
El. paštas / e-mail: