Archivum Lithuanicum 3

Klaipėdos universitetas
Šiaulių universitetas
Lietuvių kalbos institutas
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas

Archivum Lithuanicum
Lietuvių kalbos institutas
Antakalnio g. 6
LT-2055, Vilnius, Lietuva
El. paštas / e-mail: subacius@lki.lt,

ARCHIVUM LITHUANICUM 3 (2.86 MB) (PDF formatu)

Redaktorių kolegija:
Habil. dr. Giedrius Subačius (vyriausiasis redaktorius), Lietuvių kalbos institutas, University of Illinois at Chicago

Dr. Ona Aleknavičienė, Lietuvių kalbos institutas
Habil. dr. Saulius Ambrazas, Lietuvių kalbos institutas
Dr. Roma Bončkutė, Klaipėdos universitetas
Prof. Pietro U. Dini, Universita di Pisa
Dr. Jolanta Gelumbeckaitė, Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas
Dr. Birutė Kabašinskaitė, Vilniaus universitetas
Doc. dr. Rūta Marcinkevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Dr. Bronius Maskuliūnas, Šiaulių universitetas

Prof. habil. dr. Jochen D. Range, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
Dr. Christiane Schiller, Martin-Luther-Universität  Halle-Wittenberg
Prof. dr. William R. Schmalstieg, Pennsylvania State University
Doc. dr. Janina Švambarytė, Šiaulių universitetas

Turinys

Archivum Lithuanicum  5 Archivum Lithuanicum 3  7

Straipsniai

Birutė Kabašinskaitė Karolio Gotardo Keberio giesmynų genezė ir kalba: XIX amžiaus pirmoji pusė  13

Paul F. Gehl Military Courtesy in Sixteenth-Century Lithuania: Il Cavaliere of Domenico Mora  55

Eglė Patiejūnienė Senųjų Lietuvos knygų antraštės  77

Gertrud Bense Das Bibelmotiv Sprüche 30,7–9 in der Geschichte des litauischen Kirchenlieds  105

Milda Lučinskienė Rytietybių redagavimas Jono Jaknavičiaus Ewangelie polskie y litewskie 1674 metų leidime  117

Giedrius Subačius Spaustuvininkų įtaka rašybai ir jos standartams  129

Dalia Cidzikaitė Dominyko Budriko knygos Namų kryžius (1859) kalba  153

Giedrius Subačius Du Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraščiai: Kninga turinti savėj kozonius ir Rekolekcijos dvasi škos  167   Publikacijos Ona Aleknavičienė Henricho Lyzijaus lai škas Augustui Hermannui Francke’i  187

Domas Kaunas Lietuviškas Liudviko Rėzos eilėraštis „Prasta giesmele“ (1816)  207

Vidas Garliauskas Lietuviški Šiaulėnų bažnyčios įrašai 1719–1738 metų santuokų metrikuose  213

 

Recenzijos

Antanas Baranauskas, Raštai 1. Poezija 1995 (Paulius V. Subačius)  253

Dominykas Urbas, Martyno Mažvydo raštų žodynas, 1996 (Vytautas Vitkauskas)  281

Мaртинас Мажвидас и духовная культура Великого княжества Литовского XVI века, 1999 (Saulius AMBRAZAS)  285

Bronius Maskuliūnas, Posesyvumo raiška XVI–XVII a. lietuvių rašto paminkluose, 2000 (Saulius AMBRAZAS)  290

Antanas Jakulis, „Knygos Nobažnystės“ leksika 1, 1995 (Saulius AMBRAZAS)  293

Aspekte baltistischer Forschung. Schriften des Instituts für Baltistik der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 1, 2000 (Axel Holvoet)  299

Birutė Kabašinskaitė, Lietuvių kalbos liaudies etimologija ir artimi rei škiniai, 1998 (William R. Schmalstieg)  307

Cornelia Jumpertz-Schwab, The Development of the Scots Lexicon and Syntax in the 16th Century under the Influence of Translations from Latin, 1998 (Jolanta GELUMBECKAITĖ)  311

Diskusijos, apžvalgos

Jolanta Gelumbeckaitė Dėl Lit(h)uania tarimo  323

Birutė Kabašinskaitė XVI–XX amžiaus lietuviškų giesmių tyrimo ir publikavimo apžvalga  325

Gina Kavaliūnaitė Samuelio Boguslavo Chylinskio „Tėve mūsų“ tradicija Europos poliglotiniuose leidiniuose  345

Evalda Jakaitienė, Vilma Zubaitienė Daugiareikšmiai žodžiai senuosiuose dvikalbiuose lietuvių kalbos žodynuose  355

Aida Ažubalytė „Philologia Baltica 2000“ ir komparatyvistika  363

Archivum Lithuanicum tekstų rengimo principai  367