Archivum Lithuanicum 5

Klaipėdos universitetas
Šiaulių universitetas
Lietuvių kalbos institutas
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas

Archivum Lithuanicum
Lietuvių kalbos institutas
Antakalnio g. 6
LT-2055 Vilnius, Lietuva
El. paštas / e-mail:

Leidykla / Publishing House
Harrassowitz Verlag
Tanusstrasse 14, 65183, Wiesbaden, Germany
Tel. +49 611 530 550
Faksas +49 611 530 570

ARCHIVUM LITHUANICUM 5  (7,3 MB) (PDF formatu)

Redaktorių kolegija / Editorial Board:

Habil. dr. Giedrius Subačius (vyriausiasis redaktorius), Lietuvių kalbos institutas, University of Illinois at Chicago
Dr. Ona Aleknavičienė, Lietuvių kalbos institutas Habil. dr. Saulius Ambrazas, Lietuvių kalbos institutas Dr. Roma Bončkutė, Klaipėdos universitetas Prof. Pietro U. Dini, Universita di Pisa Dr. Jolanta Gelumbeckaitė, Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas Dr. Birutė Kabašinskaitė, Vilniaus universitetas Prof. habil. dr. Rūta Marcinkevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas Dr. Bronius Maskuliūnas, Šiaulių universitetas Mgr. Jurgis Pakerys, Vilniaus universitetas Prof. habil. dr. Jochen D. Range, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Dr. Christiane Schiller, Martin-Luther-Universität  Halle-Wittenberg Prof. dr. William R. Schmalstieg, Pennsylvania State University Doc. dr. Janina Švambarytė, Šiaulių universitetas

Turinys – Inhalt – Content

Straipsniai (Articles)

Ona Aleknavičienė, Christiane Schiller Jacobas Perkuhnas prieš Michaelį Mörliną, Johanną Schultzą ir Philippą Ruhigą traktate Wolgegruendetes Bedencken Uber die Ins Litthauſche Uberſetzte Zehen Fabeln Aeſopi, Und derselben pasſionirte Zuſchrifft (1706)

Jolanta Gelumbeckaitė Pirmas lietuviškas pamokslų rinkinys – Wolfenbüttelio postilė (1573). Rankraščio kritinio komentuoto leidimo principai ir tyrimo strategija

Žavinta Sidabraitė Milkų šeimos vieta xviii amžiaus Mažosios Lietuvos raštijoje

Vilma Zubaitienė Kristijono Milkaus (1800) pakeitimai Pilypo Ruigio (1747) žodyne

EglėBukantytė Naujojo Testamento citatos Jono Bretkūno Postilės (1591) pamoksluose

Pietro U. Dini Lietuvių romėniškosios kilmės teorija: valakiškojo varianto lingvistinė samprata XVI–XVII amžiuje

Kęstutis Gudmantas 1510 metų ‘Aleksandrija’ ‑ nežinomas Lietuvos metraščių šaltinis

Giedrius Subačius XVIII–XIX amžiaus lietuviškų tekstų grafemos

Reda Griškaitė Dominykas Cezarijus Chodzka – Simono Daukanto kolega