Archivum Lithuanicum 4

Klaipėdos universitetas
Šiaulių universitetas
Lietuvių kalbos institutas
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas

Archivum Lithuanicum
Lietuvių kalbos institutas
Antakalnio g. 6
LT-2055 Vilnius, Lietuva
El. paštas / e-mail: subacius @lki.lt,

Leidykla / Publishing House
Harrassowitz Verlag
Tanusstrasse 14, 65183, Wiesbaden, Germany
Tel. +49 611 530 550
Faksas +49 611 530 570

ARCHIVUM LITHUANICUM 4  (2.11 MB) (PDF formatu)

Redaktorių kolegija / Editorial Board:

Habil. dr. Giedrius Subačius (vyriausiasis redaktorius), Lietuvių kalbos institutas, University of Illinois at Chicago

Dr. Ona Aleknavičienė, Lietuvių kalbos institutas
Habil. dr. Saulius Ambrazas, Lietuvių kalbos institutas
Dr. Roma Bončkutė, Klaipėdos universitetas
Prof. Pietro U. Dini, Universita di Pisa
Dr. Jolanta Gelumbeckaitė, Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas
Dr. Birutė Kabašinskaitė, Vilniaus universitetas
Doc. dr. Rūta Marcinkevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Dr. Bronius Maskuliūnas, Šiaulių universitetas Mgr. Jurgis Pakerys, Vilniaus universitetas

Prof. habil. dr. Jochen D. Range, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
Dr. Christiane Schiller, Martin-Luther-Universität  Halle-Wittenberg
Prof. dr. William R. Schmalstieg, Pennsylvania State University
Doc. dr. Janina Švambarytė, Šiaulių universitetas

 

Turinys

Archivum Lithuanicum  4 5

Straipsniai (Articles)

Jolanta Gelumbeckaitė Philippo Hainhoferio ryšiai su DLK ir lietuviškas eilėraštis jam skirtoje knygoje Carmina gratulatoria amicorum in felicissimum iter (1617) 17

Ona Aleknavičienė, Christiane Schiller Johannas Behrendtas – Dawádno Mókſlo apie Dußiôs Ißgánimą (1729) redaktorius, recenzentas ir maldos vertėjas 43

Ona Aleknavičienė, Christiane Schiller Rastas antras Michaelio Mörlino traktato (1706) egzempliorius 79

Vincentas Drotvinas Keletas duomenų Michaelio Mörlino biografijai 99

Roma Bončkutė Simono Stanevičiaus knygelės Historyia szwenta (1823) vertimo ypatumai 117

Juozas Girdzijauskas Maironio eilėraščio „Lietuva brangi“ genezė 145

Saulius Ambrazas Būdvardžių su priesaga -iškas(-a) posesyvinės reikšmės statusas senuosiuose raštuose 159

Ad Stijnman Iron-gall ink and ink corrosion 171

Jonas Palionis Daukšos Postilės indekse-žodyne praleisti ar netiksliai atstatyti žodžiai (II) 179

Publikacijos (Publications)

Gertrud Bense Briefe von Karl August Jordan an August Friedrich Pott 189

Recenzijos (Reviews)

Jonas Bretkūnas, Giesmes Duchaunas ir kitos 1589 metų liturginės knygos: tekstai ir jų šaltiniai, 2001 (Birutė Kabašinskaitė) 215

Albertas Rosinas, Mikalojaus Daukšos tekstų įvardžių semantinė ir morfologinė struktūra, 2001 (Bronius Maskuliūnas) 223

The Development of Standard English 1300–1800. Theories, Descriptions, Conflicts, 2000 (Giedrius SUBAČIUS) 227

Wojciech Smoczyński, Język litewski w perspektywie porównawczej, 2001 (William R. Schmalstieg) 235

Giedrius Subačius, Kalikstas Kasakauskis: Lietuvių bendrinės kalbos konjunktūra, 2001 (Vytautas Vitkauskas) 245

Diskusijos, apžvalgos (Surveys, discussions, notes)

Pietro U. Dini A note on murinas in Old Lithuanian 251

Stephan Kessler Antanas Strazdas (1760–1833) in der Biblioteka XX. Czartoryskich 255

Ieva Šenavičienė Nauji duomenys dėl Motiejaus Valančiaus taisymų Simono Daukanto Maldos katalikų rankraštyje datos 263

Rūta Birštonaitė Kai kurie anglų, slovakų ir lietuvių šnekamųjų standartinių kalbų formavimosi bruožai 265

Dalia Cidzikaitė Anglų kalbos terminai Common language, national language, literary language, King’s language ir standard language ir jų lietuviški atitikmenys 273

Jurgis Pakerys Naujieji senesniųjų raštų tyrimai: konferencijos Sankt Peterburge, Klaipėdoje, Vilniuje 283    

Eglė Bukantytė Ketvirtoji vasaros akademija ‘philologia baltica 2001’ Greifswaldo universiteto Baltistikos institute 291

Archivum Lithuanicum tekstų rengimo principai 295