Archivum Lithuanicum 8

Klaipėdos universitetas
Šiaulių universitetas
Lietuvių kalbos institutas
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas

Archivum Lithuanicum
Lietuvių kalbos institutas
Antakalnio g. 6
LT-2055, Vilnius, Lietuva
El. paštas / e-mail:

Leidykla / Publishing House
Harrassowitz Verlag
Kreuzberger Ring 7b-d, 65205, Wiesbaden, Germany
Tel. +49 [0]611 530 999
Faksas +49 [0]611 530 999

ARCHIVUM LITHUANICUM 8 (27 MB, PDF)

Redaktorių kolegija / Editorial Board:

 

HABIL. DR. Giedrius Subačius (filologija / philology),

(vyriausiasis redaktorius / editor),

UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO,

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS

 

DR. Ona Aleknavičienė (filologija / philology),

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS

 

HABIL. DR. Saulius Ambrazas (filologija / philology),

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS

 

DOC. DR. Roma Bončkutė (filologija / philology),

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

 

PROF. DR. Pietro U. Dini (kalbotyra / linguistics),

UNIVERSITÀ DI PISA

 

HABIL. DR. Jolanta Gelumbeckaitė (filologija / philology),

JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT AM MAIN,

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS

 

DR. Birutė Kabašinskaitė (filologija / philology),

VILNIAUS UNIVERSITETAS

 

PROF. HABIL. DR. Rūta Marcinkevičienė (filologija / philology),

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS, KAUNAS

 

DOC. DR. Bronius Maskuliūnas (filologija / philology),

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS

 

DR. Jurgis Pakerys (filologija / philology),

VILNIAUS UNIVERSITETAS

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS

 

DR. Christiane Schiller (kalbotyra / linguistics),

MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT HALLE-WITTENBERG,

FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITÄTERLANGEN-NÜRNBERG

 

PROF. DR. William R. Schmalstieg (kalbotyra / linguistics),

PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY

 

MGR. Mindaugas Šinkūnas (kalbotyra / linguistics),

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS, KAUNAS

 

DOC. DR. Janina Švambarytė-Valužienė (filologija / philology),

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS

 

MGR. Jurgita Venckienė (filologija / philology),

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS, KAUNAS