Išleista dr. Vilijos Sakalauskienės mokslo studija

Mokslo studijoje, remiantis tarminių žodynų pavyzdžiais, analizuojamas žmogaus vaizdinys, susiformavęs lietuvių tarmėse, kurių duomenys užfiksuoti leksikografiniuose šaltiniuose. Lietuvių etnolingvistikoje iki šiol nebuvo taip išsamiai tyrimams pasitelkiami tarminių žodynų duomenys. Bet pastaruoju metu tarminiai žodynai sulaukia vis daugiau etnolingvistų dėmesio, vis labiau pabrėžiama šių žodynų kaip kultūros tekstų reikšmė.
Platus įvairių tarminių žodynų teikiamas duomenų spektras leidžia konstatuoti, koks žmogaus semantinis ir etnolingvistinis vaizdinys yra įsitvirtinęs XX a. antrosios pusės ir XXI a. pirmojo dešimtmečio lietuvių kalbos tarmėse.
Mokslo studija skiriama įvairių humanitarinių disciplinų atstovams, kalbos vartotojams, smalsiems skaitytojams, tikimasi, kad pravers studentams ir mokytojams.