27-oji tarptautinė mokslinė konferencija „(Kalbos) variantiškumas, kaita, standartizavimas“

VU Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedra ir LKI Bendrinės kalbos tyrimų centras kviečia dalyvauti 27-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „(Kalbos) variantiškumas, kaita, standartizavimas“. Konferencija vyks 2022 m. spalio 6–7 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, Universiteto g. 5, Lietuva.

 

KONFERENCIJOS TEMATIKA:

 • Kalbinė įvairovė kalbose, tarmėse ir kalbinėse bendruomenėse.
 • Kalbos kitimai.
 • Kalbos vartosenos ypatumai ir norminimas.
 • Bendrinės kalbos ir tarmių bei kitų kalbos atmainų santykiai.
 • Kalbos politikos ir standartizavimo aktualijos.
 • Kalbos technologijos.
 • Kiti klausimai.

 

KONFERENCIJOS DARBO KALBOS: anglų, lietuvių.

 

PRANEŠIMŲ TRUKMĖ:

 • Žodinių pranešimų trukmė 30 min. (20 min. + 10 min. klausimams).
 • Taip pat laukiame stendinių pranešimų.

 

SVARBIOS DATOS:

 • Patvirtinimą apie priėmimą el. paštu atsiųsime iki 2022 m. birželio 1 d.
 • Išankstinė registracija iki 2022 m. liepos 31 d. 
 • Registracija iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

 

Plenariniai pranešėjai.

Konferencijos mokslinis komitetas.

Konferencijos organizacinis komitetas.

Konferencijos programa.

Daugiau informacijos: http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/lt/.

The Organizing Committee of the 27th international scientific conference “(Language) variability, change and standatization” kindly invites to submit abstracts for oral or/and poster presentations. The conference will be held on October 6–7, 2022 at the Vilnius University, Universiteto st. 5, LT-01122 Vilnius, Lithuania.

 

CONFERENCE TOPICS:

 • Language variation in language(s), dialect(s) and language communities
 • Language change
 • Peculiarities and standardization of language use
 • Relationship between standard and non-standard or regional varieties of the language(s)
 • Topical issues of language policy and standardization
 • Language technologies
 • Other aspects

 

CONFERENCE LANGUAGES: English, Lithuanian.

 

SUBMISSIONS are invited for the following contributions:

 • full paper presentations: 30 minutes (20 minutes + 10 minutes for questions);
 • poster presentations.

 

IMPORTANT DATES:

 

Keynote speakers.

Scientific committee.

Organizing committee.

Conference programme.

More information: http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/en/