Showing 1-12 of 1263 results

Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vyresniosios mokslo darbuotojos dr. Almos Ragauskaitės straipsnis „Škotų pavardžių užrašymo tendencijos XVII–XVIII a. Kėdainių miesto istorijos šaltiniuose“

2022-10-31
Apie 1628–1629 m. į Kėdainius atvykę škotų kilmės asmenys jau turėjo pavardes, tačiau jų paveldimi antroponimai labai įvairiai buvo perteikiami (fiksuojami ar nefiksuojami) miesto rankraščiuose. Tai lėmė istorijos dokumentų kontekstas, vienodos …