Showing 1-12 of 766 results

Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro darbuotojos dr. Dovilė Tamulaitienė ir jaunesn. m. d. Dalia Sviderskienė skaitė pranešimus Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos rengtoje 11-oje tarptautinėje tarpdisciplininėje mokslinėje konferencijoje „Regionas: istorija, kultūra, kalba“

2022-05-24
2022 m. gegužės 19–20 d. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos rengtoje 11-oje tarptautinėje tarpdisciplininėje mokslinėje konferencijoje „Regionas: istorija, kultūra, kalba“ dalyvavo Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro darbuotojos dr. Dovilė …

VLKK kviečia į nuotolinį Kalbos forumą „Sėkmingas verslas ir taisyklinga kalba: ką tai turi bendro?“

2022-05-23
Gegužės 25 d., trečiadienį, 15 val. vyks VLKK nuotolinis Kalbos forumas „Sėkmingas verslas ir taisyklinga kalba: ką tai turi bendro?“. Kviečiame prisijungti ir dalyvauti. Kalbos forumo programa. Prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGNiNmRjMTQtNjg5MC00YWNlLTllYmQtM2Q5YzViZWEwMjI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4acaa4e-926a-457a-a353-cd58c24bc1da%22%2c%22Oid%22%3a%22d8152312-64e9-44cd-895e-06f57f20b20e%22%7d …

Dr. Anželika Gaidienė skaitė pranešimą „Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema „E. kalba“ ir kiti skaitmeniniai kalbos ištekliai“ VLKK organizuotoje stovykloje-seminare žiniasklaidos atstovams

2022-05-16
Bendrinės kalbos tyrimų centro vadovė, mokslo darbuotoja dr. Anželika Gaidienė š. m. gegužės 13 d. Bačkonyse, Kaišiadorių r., dalyvavo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos organizuotoje stovykloje-seminare žiniasklaidos atstovams. Mokslininkė skaitė pranešimą „Lietuvių kalbos …