Nuotolinė prof. habil. dr. Danguolės Mikulėnienės paskaita „Prarastų paradigmų beieškant: tarpukario, karo ir pokario kalbotyra Lietuvoje“

Minint valstybinės lietuvių kalbos šimtmetį, pravartu atgaivinti ir sistemiškai įvertinti lietuvių kalbotyros istoriją – kaip ją veikė didieji istoriniai, politiniai ir ideologiniai lūžiai.

Šių metų lapkričio 16 d. 14 val. vyks nuotolinė prof. habil. dr. Danguolės Mikulėnienės paskaita „Prarastų paradigmų beieškant: tarpukario, karo ir pokario kalbotyra Lietuvoje“.

Profesorė skiria bent kelis laikotarpius:

  • su J. Jablonskio ir K. Būgos moksline veikla siejamą lietuvių kalbotyros, kaip mokslo, diversifikaciją (maždaug iki 1922–1924 m.);
  • su aukštosios mokyklos ir Lituanistikos instituto įkūrimu siejamą lietuvių kalbotyros institucionalizaciją (1922–1940 m.);
  • kalbotyrą plėtojusių institucijų sąrangos kaitą okupacijos sąlygomis (1940–1943 m.);
  • „aneksuotosios“ kalbotyros laikotarpį (1944–1952 m.).

Prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė remiasi gausia, dar neskelbta empirine medžiaga – posėdžių protokolais, moksliniais veiklos planais, paskirų darbuotojų asmens ir kt. bylomis, saugomomis Lietuvos centriniame valstybės archyve, amžininkų atsiminimais ir liudijimais, įvairių laikotarpių kalbininkų mokslo ir sklaidos publikacijomis.

Paskaitoje bus stengtasi išryškinti ne tik institucijų veiklos pobūdį, bet ir kalbininkų mokslinį indėlį, atskleisti jų bendruomenės savastį bei saviraišką.

Būtina išankstinė registracija https://forms.gle/k8uBwZpAPmq3FMPY9. Registruodamiesi nurodykite tikslų el. pašto adresą.

Visiems užsiregistravusiems nurodytais el. pašto adresais bus atsiųsta prisijungimo prie nuotolinės paskaitos nuoroda.