Showing 13-24 of 786 results

Lietuvių kalbos instituto mokslininkės skaitė pranešimus tarptautinėje hibridinėje Prano Skardžiaus konferencijoje „Žodžių darybos, leksikologijos, etimologijos ir morfologijos kryžkelės“

2022-06-02
Šių metų gegužės 26–28 d. Panevėžio r. vyko 3-ioji tarptautinė hibridinė Prano Skardžiaus konferencija „Žodžių darybos, leksikologijos, etimologijos ir morfologijos kryžkelės“. Konferencija organizuota pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir …

Doc. dr. Rima Bakšienė festivalio „Skamba skamba kankliai“ atidarymo renginyje skaitė pranešimą „Naujausi Sūduvių ploto šnektų kalbiniai tyrimai“

2022-06-01
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Didžiojoje salėje šių metų gegužės 26 d. įvyko festivalio „Skamba skamba kankliai“ atidarymo renginys – mokslinis-praktinis simpoziumas „Sūduva istoriniuose ir kultūriniuose kontekstuose“, skirtas susipažinti …

Birželio 16 dieną vyks Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresniosios mokslo darbuotojos dr. Ramunės Vaskelaitės nuotolinė paskaita „Santrumpos: rašymo, kaitymo ir vertimo aspektai“

2022-05-30
Birželio 16 dieną nuo 14 valandos vyks nuotolinė paskaita „Santrumpos: rašymo, kaitymo ir vertimo aspektai“. Ją skaitys Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Ramunė Vaskelaitė. „Nors kalbos praktikos leidiniuose santrumpos …

Tarptautinėje Prano Skardžiaus konferencijoje „Žodžių darybos, leksikologijos, etimologijos ir morfologijos kryžkelės“ dalyvaus ir pranešimus skaitys Lietuvių kalbos instituto mokslininkės

2022-05-25
Šių metų gegužės 26–28 d. Panevėžio r. vyks 3-ioji tarptautinė hibridinė Prano Skardžiaus konferencija ŽODŽIŲ DARYBOS, LEKSIKOLOGIJOS, ETIMOLOGIJOS IR MORFOLOGIJOS KRYŽKELĖS. Konferencijoje pranešimus skaitys Lietuvos ir užsienio lituanistikos (baltistikos) centrų …

Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro darbuotojos dr. Dovilė Tamulaitienė ir jaunesn. m. d. Dalia Sviderskienė skaitė pranešimus Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos rengtoje 11-oje tarptautinėje tarpdisciplininėje mokslinėje konferencijoje „Regionas: istorija, kultūra, kalba“

2022-05-24
2022 m. gegužės 19–20 d. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos rengtoje 11-oje tarptautinėje tarpdisciplininėje mokslinėje konferencijoje „Regionas: istorija, kultūra, kalba“ dalyvavo Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro darbuotojos dr. Dovilė …

VLKK kviečia į nuotolinį Kalbos forumą „Sėkmingas verslas ir taisyklinga kalba: ką tai turi bendro?“

2022-05-23
Gegužės 25 d., trečiadienį, 15 val. vyks VLKK nuotolinis Kalbos forumas „Sėkmingas verslas ir taisyklinga kalba: ką tai turi bendro?“. Kviečiame prisijungti ir dalyvauti. Kalbos forumo programa. Prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGNiNmRjMTQtNjg5MC00YWNlLTllYmQtM2Q5YzViZWEwMjI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4acaa4e-926a-457a-a353-cd58c24bc1da%22%2c%22Oid%22%3a%22d8152312-64e9-44cd-895e-06f57f20b20e%22%7d …