Išleistas naujas leidinys „Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveika“

Šis leidinys – antroji Lietuvių kalbos instituto serijos „Lietuvių kalbos tarmių kaitos ir sąveikos tyrimai“ knyga (pirmoji knyga – Rytų aukštaičių pratarmė: kaita ir pokyčiai – pasirodė 2018 m.). Ši serija buvo sumanyta siekiant aktualizuoti Lietuvių kalbos institute saugomų Lietuvių kalbos žodyno kartotekų duomenis, skatinti mokslininkus juos panaudoti įvairių kalbos lygmenų – fonetikos, kirčiavimo, morfologijos, žodžių darybos, sintaksės, leksikos – tyrimams.

Knygos sudarytojos – Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresniosios mokslo darbuotojos dr. Jolita Urbanavičienė ir dr. Aurelija Gritėnienė.

Autoriai viliasi, kad šis straipsnių rinkinys prisidės prie lituanistinio paveldo – tarmių (ypač aukštaičių) – tyrimų, prie mūsų visuomenės pilietinės ir kultūrinės savimonės ugdymo bei lituanistinio paveldo puoselėjimo, kad padės suvokti lietuvių tarmes kaip Europos kultūrinį paveldą.

„Ši knyga skiriama ne tik akademinei bendruomenei, dialektologams, leksikografams, kalbų kontaktų specialistams, bet ir kitiems humanitarams bei plačiajai visuomenei – visiems, besidomintiems unikaliu tarmių paveldu“, – teigia viena knygos sudarytojų dr. Jolita Urbanavičienė.

Leidinį Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveika galima įsigyti Lietuvių kalbos instituto knygyne. Daugiau informacijos el. p. .