Acta Linguistica Lithuanica 59

TURINYS / CONTENTS

 

STRAIPSNIAI / ARTICLES

1 PIOTRAS ARKADJEVAS, Lietuvių veiksmažodžių klasių semantika tipologijos duomenų kontekste
29 VESLAVA ČIŽIK-PROKAŠEVA, Linksnių atrakcija lyginamosiose konstrukcijose: papildymai ir patikslinimai
51 WITOLD MAŃCZAK, Étymologie du litaunien víenas ‘un’
57 DANIEL PETIT, Zum Ausdruck der Evidentialität im Baltischen: die litauische Partikel nevà
81 EIKO SAKURAI, Combination of past participles functioning as adverbials with main verbs in Lithuanian: Aspect and transitivity
109 BIRUTĖ SPRAUNIENĖ, Paprastųjų ir įvardžiuotinių būdvardžių opozicija lietuvių kalboje kaip apibrėžtumo sistema

PASTABOS / REMARKS

141 VYTAUTAS VITKAUSKAS
Mažmožiai 16, 17
143 SANTRAUKOS / SUMMARIES
147 ROKYKLĖS / INDEXES

59 TOMO SANTRAUKOS