Acta Linguistica Lithuanica 58

TURINYS / CONTENTS

 

STRAIPSNIAI / ARTICLES

1 INGA HILBIG
Mandagumas kaip reliatyvus kalbinis, socialinis ir kultūrinis reiškinys
17 DAINIUS RAZAUSKAS
Auka ir aukuras. Žodžių kilmė bei semantinė motyvacija
53 WOJCIECH SMOCZYŃSKI
Uzupełnienia do „Słownika etymologicznego języka litewskiego”. Część I

RECENZIJOS / REVIEWS

153 Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija. Senasis Testamentas. I tomas. Parengė GINA KAVALIŪNAITĖ (WILLIAM R. SCHMALSTIEG)

161 SANTRAUKOS / SUMMARIES
163 RODYKLĖS / INDEXES

 

58 TOMO SANTRAUKOS