Acta Linguistica Lithuanica 57

TURINYS / CONTENTS

 

STRAIPSNIAI / ARTICLES

1 BERND GLIWA
Apr. riste, lit. rykštė, lett. rīkste und Verwandtschaft
17 KRISTINA LENARTAITĖ
Lietuvių kalbos argumentų raiškos alternacijos ir aplikacinės gramatikos priemonės joms aiškinti
45 JURGIS PAKERYS, BJÖRN WIEMER
Building a partial aspect system in East Aukštaitian Vilnius dialects of Lithuanian: Correlations between telic and activity verbs
97 DALIA SVIDERSKIENĖ
Marijampolės apskrities gyvenamųjų vietų vardai

PASTABOS / REMARKS

121 ROLANDAS MIKULSKAS
Dėl daiktavardinės kaip konstrukcijomis reiškiamos
antrinės predikacijos pobūdžio
153 VYTAUTAS ANTANAS VITKAUSKAS
Mažmožiai 14, 15
155 VLADAS ŽULYS
Kas tas neaiškus ežero vardas Vazbys?
157 VLADAS ŽULYS
Uteniškių kaimas yra ne Narkūnai, o Norkūnai
157 VLADAS ŽULYS
Dėl pavardžių Žiulys ir Žulys santykio

159 SANTRAUKOS / SUMMARIES
163 RODYKLĖS / INDEXES

 

57 TOMO SANTRAUKOS