Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas, I tomas (A–M)

Pietinių pietų aukštaičių (dzūkų) kraštas, anot žodyno pratarmės autorių, paslaptingas, darnus, ramus, tačiau kartu ir skambus, kupinas netikėtumų. Geografiškai gana izoliuotas kraštas lėmė šiek tiek uždarą kraštiečių gyvenimo būdą, tačiau suformavo savitą pasaulėjautą, papročius, kasdienybę ir gimtąją šnektą. Šių kraštiečių gimtoji šnekta – melodinga, žodinga, archajiška ir verta būti įamžinta, ypač kai dėl nepalankios demografinės raidos mokančiųjų tikrąją vietinę šnektą vis mažėja.

Žodyne išsamiai aprašytos pietinių pietų aukštaičių šnektos ir jų plotas, analizuojamas šnektų savitumas ir nurodomos būdingesnės ypatybės. I tomo pagrindą sudaro ekspedicijose tyrėjų surinkti ir užrašyti žodžiai nuo A iki M raidės.

Žodyną sudarė dr. Asta Leskauskaitė ir dr. Vilija Ragaišienė. Recenzavo prof. dr. Vytautas Kardelis, prof. dr. Regina Rinkauskienė. Žodyno rengimą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija, leidybą – Lietuvos mokslo taryba.