Showing 1-12 of 64 results

Išleista dr. Vilijos Sakalauskienės mokslo studija

2022-03-16

Mokslo studijoje, remiantis tarminių žodynų pavyzdžiais, analizuojamas žmogaus vaizdinys, susiformavęs lietuvių tarmėse, kurių duomenys užfiksuoti leksikografiniuose šaltiniuose. Lietuvių etnolingvistikoje iki šiol nebuvo taip išsamiai tyrimams pasitelkiami tarminių žodynų duomenys. Bet …

Prof. habil. dr. Danguolės Mikulėnienės mokslo studija

2022-02-22

Išleista prof. habil. dr. Danguolės Mikulėnienės mokslo studija Lietuvių kalbos instituto istorija 1: lietuvių kalbos ir kalbotyros institucionalizacija. Šioje mokslo studijoje, remiantis archyviniais dokumentais, išsamiai nagrinėjama 1939–1940 m. Antano Smetonos lituanistikos …

„Lietuvos vietovardžių žodyno“ IV tomas

2022-01-18

Lietuvių kalbos instituto vardynininkai po truputį grąžina skolą Lietuvos kultūrai, kalbotyrai ir vietovardžių rinkėjams. 2021 m. pabaigoje pasirodęs Lietuvos vietovardžių žodyno IV tomas suteikia galimybę sužinoti, kokie yra mūsų vietovardžiai (miestų, miestelių, …

85-asis „Acta Linguistica Lithuanica“ numeris

2022-01-14

Naujausiame žurnalo numeryje rasite net 17 mokslinių straipsnių! Žurnalas, leidžiamas nuo 1957 m., skirtas ne tik humanitarinių ir kitų sričių mokslininkams, bet visiems, besidomintiems lietuvių ir baltų kalbotyra, jos kontekstu lyginamosios …