Paskelbtas 2017 m. kvietimas teikti paraiškas konkursinės doktorantūros vietoms gauti

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) kviečia doktorantūros vadovus teikti paraiškas konkursinės doktorantūros vietoms gauti. Paraiškos priimamos iki 2017 m. gegužės 12 d. 12 val.

 

Galimi pareiškėjai

Paraišką mokslo doktorantūros vietai gali teikti bet kurios mokslo srities mokslininkas, dirbantis Lietuvoje įregistruotoje institucijoje ar įmonėje, turinčioje pakankamą infrastruktūrą numatomiems moksliniams tyrimams vykdyti. Paraišką teikiantis mokslininkas turi atitikti mokslo doktorantūros vadovui keliamus reikalavimus.

 

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje. Paraišką sudaro:

  1. prašymas dalyvauti konkurse;
  2. siūlomos doktorantūros temos aprašas;
  3. institucijos, turinčios teisę vykdyti doktorantūrą, raštas (pridedamas skanuotas dokumentas, jeigu prašymą teikia mokslininkas, dirbantis institucijoje, kuri neturi teisės vykdyti siūlomos krypties doktorantūrą);
  4. institucijos, turinčios teisę vykdyti doktorantūrą, raštas ir įmonės sutikimas (pridedami, jeigu prašymą teikia mokslininkas dirbantis įmonėje).

Daugiau infomacijos.