Vilniaus knygų mugė 2018. Kaip efektyviai pasiekti visuomenę: naujų lituanistikos žinių sklaida

2018 m. vasario 22 d. 13 val. Vilniaus knygų mugėje, konferencijų salėje 5.5, vyks diskusija „Kaip efektyviai pasiekti visuomenę“, kurios metu bus pristatytos naujos lituanistikos žinių sklaidos galimybės ir naujausi Lietuvių kalbos instituto mokslo žurnalų numeriai. Renginį moderuos Lietuvių kalbos instituto direktorė prof. dr. Jolanta Zabarskaitė.

Naujos sklaidos galimybės elektroninėje mokslo žurnalų publikavimo sistemoje 

Iki 2014 metų tiek akademinė bendruomenė, tiek plačioji visuomenė galėjo aktualiausius lituanistikos tyrimus rasti popierininiu formatu nuolat leidžiamuose Lietuvių kalbos instituto mokslo žurnaluose Bendrinė kalba, Acta Linguistica Lithuanica, Terminologija. Mokslo žurnalai leidžiami periodiškai, keliomis kalbomis ir yra pripažinti užsienio ekspertų. Tačiau keičiantis visuomenės gyvenimo būdui tenka ieškoti ir naujų būdų, kaip geriausiai užtikrinti tarptautinį bendradarbiavimą ir atkreipti visuomenės dėmesį į naujausius atradimus.

Atsižvelgiant į bendruomenės poreikius ir siekiant dar labiau padidinti mokslinių lituanistikos tyrimų rezultatų pasiekiamumą, 2014 m. mokslo žurnalas Bendrinė kalba pradėtas leisti tik elektroniniu formatu ir tapo prieinamas visiems. Nuo 2018 metų, siekiant, kad moksliniai tyrimai būtų dar labiau pripažinti užsienyje ir sudarytų sąlygas stipriam bendradarbiavimui, Lietuvių kalbos instituto mokslo žurnalų leidyba ir sklaida perkelta į pasaulyje plačiai paplitusią mokslo žurnalų elektroninio publikavimo sistemą Open Journal Systems (OJS), kurioje žurnalai bus pasiekiami visiems.

Vilniaus knygų mugėje vyksiančios diskusijos apie mokslinių tyrimų visuomenei sklaidos galimybes bus pristatytas ir pademonstruotas Open Journal Systems sistemos veikimo principas ir privalumai.

Renginio metu taip pat bus pristatyti naujausi Lietuvių kalbos instituto mokslo žurnalų numeriai. Juos pristatys žurnalų vyriausieji redaktoriai: akademikė prof. dr. Grasilda Bažienė, dr. Rasuolė Vladarskienė ir dr. Albina Auksoriūtė.

Visi, besidomintys naujausiais lituanistikos tyrimais ir naujomis mokslinių tyrimų sklaidos galimybėmis, maloniai kviečiami dalyvauti diskusijoje.