Liūdime akademikui profesoriui Zigmui Zinkevičiui išėjus

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2018 metų vasario 20 d., eidamas 94-uosius metus, Vilniuje mirė akademikas, žymus Lietuvos kalbininkas, baltistas, dialektologas, akademikas, vadovėlių autorius, buvęs švietimo ir mokslo ministras, 1995–1996 metais buvęs Lietuvių kalbos instituto direktorius profesorius Zigmas Zinkevičius.

Profesorius buvo Lietuvių kalbos draugijos, tarptautinių periodinių leidinių „Baltistika“ ir „Lituanistika“ redakcinių kolegijų narys. Lietuvos ir užsienio spaudoje akademikas paskelbė daug straipsnių įvairiais lietuvių kalbos istorijos, dialektologijos, lietuvių kalbos tyrinėjimo istorijos klausimais, recenzavo daugybę lingvistikos veikalų. Ištyrė ir paskelbė vadinamąjį jotvingių kalbos žodynėlį „Pagonių šnektos iš Narevo“. Už nuopelnus Lietuvai 1995 m. Z. Zinkevičius buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu. VDU 1994 m. jam suteikė VDU garbės daktaro regalijas.

Atsisveikinti su profesoriumi bus galima 2018 m. vasario 22 d. nuo 11 val. iki 21 val. šv. Jonų bažnyčioje. 2018 m. vasario 23 d. 10 val. vyks Mišios, 12 val. – laidotuvės Antakalnio kapinėse.