Dr. Aušra Rimkutė-Ganusauskienė mokslinėje-metodinėje konferencijoje „Žemaičių kalba istorijos verpetuose“ skaitė pranešimą „Kunigo Kazimiero Skrodzkio knygos „Trumps katekizmas, arba Pamuokims dieł prigudinima jaunumenes żemajtiu kataliku“ (1856) religijos terminija“

Gegužės 13–15 d. Kulių kultūros centre (Plungės r.) vyksta renginiai „Žemaitioukēm Kuliūs“, skirti Žemaitiško rašto metams ir kunigo, švietėjo Kazimiero Skrodzkio 150-osioms mirties metinėms paminėti. Gegužės 14 d. vykusioje mokslinėje-metodinėje konferencijoje „Žemaičių kalba istorijos verpetuose“ pranešimą „Kunigo Kazimiero Skrodzkio knygos „Trumps katekizmas, arba Pamuokims dieł prigudinima jaunumenes żemajtiu kataliku“ (1856) religijos terminija“ skaitė Terminologijos centro vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Aušra Rimkutė-Ganusauskienė. Mokslininkė aptarė 1856 m. Vilniuje Juozapo Zavadskio spaustuvėje išleistame katekizme rastus religijos terminus, taip pat pabrėžė, kad K. Skrodzkio katekizmas turi išskirtinę reikšmę spaudos žemaičių kalba istorijoje, liudija ne tik to meto Bažnyčios kalbos, bet taip pat ir religijos terminijos būklę.

Po konferencijos vyko pažintinė ekskursija „Kuliai – nuo akmens iki rašmens“. Menui ir bendruomenei atviroje erdvėje „Kultūros virenė“ eksponuojamas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos paskolintas K. Skrodzkio katekizmo egzempliorius.

Dalijamės renginio akimirkomis.