Nuotolinė dr. Vilijos Sakalauskienės paskaita „Kazimieras Būga ir didysis „Lietuvių kalbos žodynas“: nuo žodyno ištakų iki paskutinio tomo“

Šių metų gegužės 14 d. vyko nuotolinė Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausiosios mokslo darbuotojos dr. Vilijos Sakalauskienės paskaita „Kazimieras Būga ir didysis „Lietuvių kalbos žodynas“: nuo žodyno ištakų iki paskutinio tomo“. Tai pirmasis nuotolinių kalbos paskaitų ciklo, skirto visuomenei aktualioms kalbinio švietimo ir ugdymo temoms, renginys.

Paskaitoje buvo kalbama apie žymaus kalbininko Kazimiero Būgos biografiją, jo kelią žodynų link, darbą prie žodyno, jo sandarą, kartotekos kaupimą, žodžių rinkimo talkininkus ir neišmatuojamą žodyno reikšmę vėlesniems lietuvių kalbos žodynams ir įtaką užsienio leksikografijai.

Diskusijos metu akcentuota, kad didysis „Lietuvių kalbos žodynas“ yra neišsemiamas lobynas, kuriuo leksikografai savo tyrimams atlikti naudojasi iki šiol ir kurio vertė yra kaip niekad didelė.

Dalijamės renginio akimirkomis.