Skelbiamas filologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas!

Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas ir Lietuvių kalbos institutas skelbia Filologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursą.

Balandžio 1 d. skelbiamas Filologijos mokslo krypties (H 004) disertacijų tematikų konkursas kalbotyros ir literatūrologijos mokslinių tyrimų kryptyse. 

Kalbotyros krypties tematikos:

 • Tekstynų lingvistika ir kalbos technologijos [Corpus Linguistics and Language Technologies]; 
 • Etnolingvistika [Ethnolinguistics]; 
 • Lietuvių kalbos ir kalbotyros istorija, rašytinis kalbos paveldas [History of the Lithuanian Language and Linguistics, Research on the Lithuanian Written Heritage]; 
 • Socialinė ir psichologinė lingvistika [Social and Psychological Linguistics]; 
 • Semantika ir pragmatika [Semantics and Pragmatics]; 
 • Teksto lingvistika, stilistika ir poetika [Text Linguistics, Stylistics and Poetics]; 
 • Kalbos struktūra, vartosenos ir normos tyrimai (kalbos politika) [Language Structure, Research into Usage and Standards (Language Policy)]; 
 • Kalbų ir kultūrų ryšiai [Linguistic and Cultural Relations].

Literatūrologijos krypties tematikos:

 • Literatūros istorija ir kultūros kontekstai [Literary History and Cultural Contexts]; 
 • Komparatyvistinės ir interdisciplininės literatūros [Comparative and Interdisciplinary Literature Studies]; 
 • Literatūros tyrimo metodologijų problemos [Methodological Issues in Literary Research]; 
 • Vaikų ir jaunimo literatūros problemos [The Issues of Children’s and Youth Literature];
 • Literatūrinio vertimo ir teorijos metodologija [Literary Translation, Theory and Methodology].

 

Taip pat nuo balandžio 1 d. skelbiamas doktorantų vadovų konkursas. 

Kandidatas į doktoranto vadovus turi atitikti ne žemesnius nei vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus bei dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje. Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančius akademinėse atostogose).

Doktorantų vadovų konkursui reikia pateikti prašymą dalyvauti konkurse, gyvenimo aprašymą bei mokslinių publikacijų ir kitų veiklų sąrašą.

Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d.